Publikácie

.
Autor:    Mgr. Pavol Grimm
Škola hry na heligónky.

Škola hry na heligónky poskytuje usmernenie pri hre na rôznych modeloch i ladeniach jednoradových, dvojradových a trojradových heligónkach.
Učebnica zároveň poskytuje základy hudobnej teórie, 28 ľudových piesní spracovaných pre hru na heligónku a v prílohovej časti prehľad basov a tónov ladení a typov heligóniek.
Formát A4, 80 strán, cena: 9 EUR + poštovné a balné 4 EUR.


Autor:  Mgr. Pavol Grimm
Dejiny diatonickej harmoniky
– HELIGÓNKA

Čitateľ sa v knižke zviazanej v tvare harmoniky dozvie o postupnom vývoji jedného z najstarších, ľudových hudobných nástrojov. Dočíta sa o jej výrobe, publikáciách – vydaných školách, podľa ktorých sa dá naučiť hrať na tomto obľúbenom nástroji, o samotnom uplatnení heligónky v spoločensko – hudobnom živote. Zaujímavé sú pasáže, ako spomienky bývalého heligónkára z Podbranča Dušana Praženku na Hlaváčkovcov, zmapovanie súčasných výrobcov, stručne sú zachytení i významní muzikanti, ktorí svojou majstrovskou hrou popularizujú hru na heligónke i v dnešnej modernej dobe. Knižka obsahuje bohatý fotografický dokumentárny materiál – 82 čiernobielych a farebných fotografií.
Z krstu knihy si na našich stránkach môžte pozrieť reportáž.
Cena dobierky pre SR 13 €, pre ČR - 19,20 €, osobný odber 10 €.Obidve knihy si môžte objednať priamo u autora na adrese:
Mgr. Pavol Grimm
Kalinčiakova 298, 905 01 Senica
Tel.: 0346515867, Mob: 0905130867
e-mailom:  pavol.grimm@zoznam.sk .