streda 22. mája 2019

Klub priateľov heligónky v Senici stále činný.


Na Námestí oslobodenia v Senici, tak ako každý rok na prvomájových oslavách vystupovali členovia KPH aj tento rok.
V úvodnej časti dopoludňajšieho programu zahrali vo svojom vymedzenom čase niekoľko ľudových piesní pod taktovkou člena klubu Eligiusa Štepanovského. 
Z tohoto vystúpenia bolo vidieť, že KPH je stále činný, jeho členovia sa pravidelne schádzajú a nacvičujú nové piesne. Veríme, že klub bude mať podporu aj u nového vedenia mesta Senice. Niektorí starší členovia ukončili pôsobenie v klube, avšak počet členov sa rozšíril o nových a aj mladých heligonkárov. Všetci účinkujúci zahrali niekoľko spoločných skladieb a svojou hrou a spevom potešili mnohých návštevníkov prvomájových osláv.
Aj tohtoročné vystúpenie je dôkazom toho, že heligónka má aj medzi mladými svojich poslucháčov a protagonistov a veríme, že aj medzi nimi budú úspešní pokračovatelia tohoto skvelého a vzácneho heligonkárskeho kumštu.