pondelok 14. novembra 2016

13. ročník Seminára o ľudovej piesni

Spolok hudobného folklóru pri SHÚ a Záhorské múzeum v Skalici Vás pozývajú na Seminár o ľudovej piesni 2016, ktorý sa uskutoční v malej sále Domu kultúry v Skalici v sobotu 19. novembra 2016 od 10.00 hod. 

Podujatie je koncipované ako každoročne organizovaný odborný seminár určený členom Spolku hudobného folklóru a ďalším odborníkom, metodikom, pedagógom a aktívnym folklórnym interpretom. Jeho dramaturgiu tvoria príspevky vopred vybraných znalcov v tejto oblasti a diskusia, ďalej sprievodné podujatia, obsahom súvisiace so zameraním seminára.
Ústrednou témou seminára v roku 2016 bude edičná činnosť a problémy publikačného spracovania piesňovej tradície a inštrumentálnej interpretácie piesňového materiálu v oblasti západného Slovenska, Záhoria a slovensko-moravského pomedzia. Ďalšou z tém budú otázky spojené so spôsobom uchovávania ľudovej hudobnej kultúry v múzeách a o jej šírení, propagácii či scénickom spracovaní hudobného folklóru. Podujatie je z hľadiska zvolených tém i spätnej väzby a aplikovateľnosti prezentovaných dát mimoriadne aktuálne.
Autori príspevkov: Ondrej Demo, Stanislav Dúžek, Jana Ambrózová, Kateřina Kovaříková, Lucie Uhlíková, František Šalé, Stanislav Grich, Helena Jurasovová-Blahová, Jozef Lehocký, Peter Obuch, Peter Michalovič.

štvrtok 23. júna 2016

4. Posedenie pri heligónke v Sobotišti


     Po ročnej prestávke sme sa opäť stretli 11. júna 2016  v kultúrnom dome v Sobotišti na IV. Posedení pri heligónke, ktoré zorganizovalo Občianske združenie Folklórna skupina Sobotište.
Naše pozvanie prijali hráči na heligónku z okresov, Senica, Skalica, Myjava, Uherské Hradište.  Na tomto podujatí sa prezentoval výrobca harmoník Ing.Emil Jelínek z Kysuckého Nového Mesta. Premiéru mala jeho najnovšia heligónka s MIDI LIMEX systémom  v ktorom je nahratých asi  200 rôznych  hudobných nástrojov.
     Po úvodnom slove starostu obce a piesni v podaní OZ FS Sobotište sa postupne predstavili samotní účinkujúci , ktorí vystúpili jednotlivo, alebo v zoskupeniach. Svojou hrou a majstrovstvom  potešili nejedného diváka, ktorý k nám zavítal. Prišli domáci fanúšikovia, ale hlavne cezpoľní.
     Posedenie sprevádzala výborná atmosféra, diváci spievali spoločne s muzikantmi, počas ich vystúpení a odmeňovali ich dlhým potleskom.
     V závere programu pozdravil všetkých Ing .Emil Jelínek, výrobca heligóniek z Kysuckého Nového Mesta, ktorého otec je rodák zo Sobotišťa.
     Hru na jeho nástroje predviedli Ing.Martin Čerňanský zo Žiliny, Juraj Kvočka z Krasňan  a Marián Šišovský z Trenčína.
     Po skončení programu sa hralo, spievalo a tancovalo do neskorých hodín.
Veríme, že chvíle strávené na tomto podujatí priniesli nezabudnuteľný zážitok návštevníkom a potešili nejedno srdce, pretože ľudia, ktorí majú radi ľudové piesne umocnené hrou na heligónku si ich vždy radi vypočujú.

     Srdečná vďaka všetkým účinkujúcim, prajeme im veľa takýchto krásnych vystúpení a veľa skvelých poslucháčov.
Už dnes sa tešíme na ďalší ročník!

OZ FS Sobotište
Foto: Ľubica K. Melišová
štvrtok 25. februára 2016

Kniha Peťu Michaloviča - ĽUDOVÁ NÁSTROJOVÁ HUDBA NA ZÁHORÍ

  Všetkým priaznovcom muziky, dávame do pozornosti novú knihu "ĽUDOVÁ NÁSTROJOVÁ HUDBA NA ZÁHORÍ – Jej štýlové vrstvy a typy nástrojových zoskupení".
    Autor sa na 171 stranách podrobnejšie zaoberá ľudovou hudbou v záhorskom regióne s dôrazom na jej inštrumentálnu podobu.
   V ôsmych kapitolách členených sčasti chronologicky, ale najmä so zameraním na jednotlivé hudobné nástroje a ich zoskupenia, sa venuje herným štýlom, repertoárom a najmä konkrétnym mapovaním muzikantských osobností v jednotlivých obciach Záhoria.
   Jednu z kapitol autor venoval heligónke a harmonike. Jednak ako sólovému nástroju v ľudovej hudbe, ale aj heligónke v rôznych nástrojových zoskupeniach. Zaujímavé čítanie o tomto nástroji je vďaka dlhoročnému terénnemu výskumu autora popretkávané množstvom faktov, mien miestnych heligonkárov, kapiel a opisov štýlu ich hry.
    Kniha obsahuje veľa hodnotných informácií o typoch a ladeniach heligóniek používaných minulosti, o heligónke ako neodmysliteľnej súčasti najrôznejších životných a spoločenských udalostí. Čitateľ sa tak vráti o storočie späť, do doby keď  bežne heligónka hrávala na svadbe trebárs s husľami, trúbkou a saxofónom. Tí skôr narodení si zaspomínajú na výborných muzikantov, ktorých poznali osobne alebo z rozprávania.     
     Prvá prezentácia knihy sa uskutočnila v Záhorskom múzeu v Skalici 18.2.2016. Ďalšie prezentácie sú naplánované na 3.3. o 17.00 v Galérii Jána Mudrocha v Senici a 22.3. o 17.00 v UĽUV Bratislave.


Video so súhlasom TV Skalica