piatok 5. septembra 2014

Predhodové posedenie pri heligónke v Kunove

Členovia Klubu priateľov heligónky pri MsKS v Senici pripravili 23.augusta v Spoločenskom dome v Kunove už v poradí 13. ročník tradičného Predhodové posedenie pri heligónke. Na podujatí sa predstavilo sólovou hrou i spevom 12 členov - heligónkarov zo Senice, Hlbokého, Prietrže, Holíča, Skalice, Borského sv. Jura a Radošoviec. 
Muzikanti si v úvode i závere podujatia spoločne zahrali, za výdatnej speváckej pomoci početného publika, niekoľko piesní a verejne poďakovali vedúcemu KPH Mgr. Pavlovi Grimmovi za doterajšiu organizátorskú prácu, metodicko - odbornú pomoc pri výuke hry na heligónku. O výborné občerstvenie sa postaralo Poľovné združenie Vinohrady Kunov. 
Záver vydareného podujatia patril známemu hudobnému zoskupeniu Senická heligónka, ktorá hrala i do tanca. 


Žiadne komentáre: