streda 12. februára 2014

Aktivity Senickej heligónky

O krátky rozhovor sme požiadali manažéra a hráča na bicie nástroje Senickej heligónky Mgr. Branislava Grimma.

Minulý rok bol pre Vaše hudobné zoskupenie veľmi úspešný. Ako ste umelecky vykročili do nového roka 2014?
      Začiatok nového roka 2014 zastihol našu hudobnú skupinu povedané športovou terminológiou  ,,v plnom nasadení“. Umelecký vedúci Mgr. Pavol Grimm pripravil 13 nových ľudových piesní predovšetkým zo Senice a Záhoria. Skladby s výborným aranžmánom sme nahrali v priebehu januára vo svojom, môžeme povedať, domovskom štúdiu u Ing. Tomáša Kmeťa v Šulekove. Vznikol v poradí už štvrtý CD album, ktorý dostal pomenovanie Neňi lepší jako z jara. Z nahrávacieho štúdia sme na pozvanie Československej ľudovej televízie Šláger a vydavateľstva Česká muzika odcestovali na nahratie relácie Šláger štúdio. Pre tento program sme k novému CD nahrali i 11 videoklipov. So speváčkou Tatianou Závodskou som tiež v januári nakrúcal na pozvanie trenčianskej skupiny Sonet pre TV Šláger mimoriadne sledovanú, obľúbenú reláciu Varíme s... Nesmiem ani opomenúť, že naše heligónky prešli drobnou údržbou, naladením šikovnými rukami Elígiusa Štepanovského.

Čo pripravujete pre fanúšikov heligónky v tomto roku?
        Popri vydaniu už spomínaného nového CD a DVD albumu pripravujeme v Dome kultúry Kunov  v spolupráci s MsKS a o.z. Klub priateľov kultúry Senica otvoriť stálu hudobnú scénu. Ňou by sme chceli priaznivcom nielen heligónky, ale i iných hudobných žánrov, umožniť navštevovať  pravidelné koncerty spojené i s tancom. Máme už ako hostí našich koncertov dohodnuté mnohé obľúbené skupiny, ktoré poznajú diváci z TV Šláger resp. TV Senzi. Taktiež pripravíme naše tradičné posedenia pri heligónke – Petro-Pavlovské, Predhodové, Martinské. Tešíme sa i na stretnutia s priateľmi ľudovej pesničky na podujatiach, ktoré pripravuje MsKS ako Oslavy 1.mája, Kultúrne leto, Hudba v meste, Úcta k starším resp. kultúrne inštitúcie, podnikatelia, firmy a tretí sektor.


Za rozhovor ďakuje Marek Grimm

Žiadne komentáre: