nedeľa 30. novembra 2014

Stretnutie v Holíči po novom ...

Novú formu muzicírovania si odskúšali účastníci verejného otvoreného stretnutia nielen heligonkárov, ktoré sa uskutočnilo v sobotu v reštaurácii na Špici v Holíči. Okrem členov klubu zahrali a zaspievali spevácka skupina Valša, ľudová hudba Šibénka a kamaráti heligonkári z Dežeríc, Borského Mikuláša, Skalice a Popudín. V priateľskej atmosfére bez ozvučenia a bez pódia sa postupne muzikanti a speváci predviedli individuálne a potom už pokračovala spoločná voľná zábava. Všetci sme sa zhodli, že akcia sa vydarila a stretnutie si zopakujeme aj na inom mieste. 
Do skorého videnia, priatelia!piatok 5. septembra 2014

Predhodové posedenie pri heligónke v Kunove

Členovia Klubu priateľov heligónky pri MsKS v Senici pripravili 23.augusta v Spoločenskom dome v Kunove už v poradí 13. ročník tradičného Predhodové posedenie pri heligónke. Na podujatí sa predstavilo sólovou hrou i spevom 12 členov - heligónkarov zo Senice, Hlbokého, Prietrže, Holíča, Skalice, Borského sv. Jura a Radošoviec. 
Muzikanti si v úvode i závere podujatia spoločne zahrali, za výdatnej speváckej pomoci početného publika, niekoľko piesní a verejne poďakovali vedúcemu KPH Mgr. Pavlovi Grimmovi za doterajšiu organizátorskú prácu, metodicko - odbornú pomoc pri výuke hry na heligónku. O výborné občerstvenie sa postaralo Poľovné združenie Vinohrady Kunov. 
Záver vydareného podujatia patril známemu hudobnému zoskupeniu Senická heligónka, ktorá hrala i do tanca. 


utorok 19. augusta 2014

Spoločný koncert

15.augusta na Senickom jarmoku v rámci Senického kultúrneho leta sa uskutočnil koncert Senickej heligónky a jej hosťa - Myjavských heligónkarov. Ich spoločný koncert pred Múzeom L.Novomeského si pozrelo okolo 200 divákov.

štvrtok 5. júna 2014

Sobotišské posedenie pri heligonke.

V sobotu 31.mája 2014 patrili priestory kultúrneho domu v Sobotišti krásnym ľudovým piesňam  za sprievodu  heligóniek na  III. Posedení pri heligónke, ktoré zorganizovala Únia žien v Sobotišti v spolupráci s Folklórnou skupinou , ktorá pôsobí pri Únii žien.    
     Privítali sme medzi sebou heligónkarov zo Senice, Hlbokého, Prietrže, Oreského, Lopašova, Holíča, Popudinských Močidlan, Častkova, Skalice, Borského Mikuláša, Myjavy, Vrboviec,  Hrašného, Rudníka, ba merali k nám cestu aj z  Hornej Marikovej, okres Považská Bystrica a z Diakovej, okres Martin.
     Úvod patril folklórnej skupine zo Sobotišťa a potom sa postupne v troch blokoch predstavili samotní účinkujúci. Vystúpili jednotlivo, alebo v zoskupeniach. Svojou hrou a majstrovstvom potešili nejedného diváka, ktorý k nám zavítal. Prišli sem nielen domáci fanúšikovia, ale aj cezpoľní.
Posedenie sprevádzala výborná atmosféra, diváci spievali spoločne s muzikantmi počas ich vystúpení a odmeňovali ich dlhým potleskom.
Spievalo sa aj počas prestávok a výborná nálada pokračovala naďalej, kedy sa spievalo a tancovalo do neskorých hodín.
     Veríme, že chvíle strávené na tomto podujatí priniesli nezabudnuteľný zážitok návštevníkom a potešili nejedno srdce, pretože ľudia, ktorí majú radi ľudové piesne umocnené hrou na heligónku si ich vždy radi vypočujú.
Srdečná vďaka všetkým účinkujúcim, prajeme im veľa takýchto krásnych vystúpení a veľa skvelých poslucháčov.
Už dnes sa tešíme na ďalší ročník!

Výbor Únie žien v Sobotišti.

streda 12. februára 2014

Aktivity Senickej heligónky

O krátky rozhovor sme požiadali manažéra a hráča na bicie nástroje Senickej heligónky Mgr. Branislava Grimma.

Minulý rok bol pre Vaše hudobné zoskupenie veľmi úspešný. Ako ste umelecky vykročili do nového roka 2014?
      Začiatok nového roka 2014 zastihol našu hudobnú skupinu povedané športovou terminológiou  ,,v plnom nasadení“. Umelecký vedúci Mgr. Pavol Grimm pripravil 13 nových ľudových piesní predovšetkým zo Senice a Záhoria. Skladby s výborným aranžmánom sme nahrali v priebehu januára vo svojom, môžeme povedať, domovskom štúdiu u Ing. Tomáša Kmeťa v Šulekove. Vznikol v poradí už štvrtý CD album, ktorý dostal pomenovanie Neňi lepší jako z jara. Z nahrávacieho štúdia sme na pozvanie Československej ľudovej televízie Šláger a vydavateľstva Česká muzika odcestovali na nahratie relácie Šláger štúdio. Pre tento program sme k novému CD nahrali i 11 videoklipov. So speváčkou Tatianou Závodskou som tiež v januári nakrúcal na pozvanie trenčianskej skupiny Sonet pre TV Šláger mimoriadne sledovanú, obľúbenú reláciu Varíme s... Nesmiem ani opomenúť, že naše heligónky prešli drobnou údržbou, naladením šikovnými rukami Elígiusa Štepanovského.

Čo pripravujete pre fanúšikov heligónky v tomto roku?
        Popri vydaniu už spomínaného nového CD a DVD albumu pripravujeme v Dome kultúry Kunov  v spolupráci s MsKS a o.z. Klub priateľov kultúry Senica otvoriť stálu hudobnú scénu. Ňou by sme chceli priaznivcom nielen heligónky, ale i iných hudobných žánrov, umožniť navštevovať  pravidelné koncerty spojené i s tancom. Máme už ako hostí našich koncertov dohodnuté mnohé obľúbené skupiny, ktoré poznajú diváci z TV Šláger resp. TV Senzi. Taktiež pripravíme naše tradičné posedenia pri heligónke – Petro-Pavlovské, Predhodové, Martinské. Tešíme sa i na stretnutia s priateľmi ľudovej pesničky na podujatiach, ktoré pripravuje MsKS ako Oslavy 1.mája, Kultúrne leto, Hudba v meste, Úcta k starším resp. kultúrne inštitúcie, podnikatelia, firmy a tretí sektor.


Za rozhovor ďakuje Marek Grimm

utorok 7. januára 2014

Smutná udalosť minulého roka.

Koncom minulého roka sme v Klube priateľov heligonky v Senici zaznamenali smutnú udalosť. V decembri od nás navždy do heligonkárskeho neba vo veku 86 rokov odišiel pán Imrich Oravec zo Rozbehov. Šedivý pánko, pohodový, vždy usmievavý a veľmi priateľský. Ak mu to zdravie dovolilo a cesta z Rozbehov bola zjazdná, nikdy nevynechal žiadne stretnutie s kamarátmi heligonkármi. Aké bolo jeho priateľstvo s heligonkou sa dozvedáme z rozprávania Mgr. Pavla Grimma:

     „Imrich Oravec sa narodil v roku 1927 v Rozbehoch. Ako 8 ročný chlapec obdivoval v hre na heligonku svojho starého suseda Štefana Oravca. Ten bol k nemu veľmi zhovievavý a keď videl jeho záujem a talent, dal mu na nej aj niekedy si troška zahrať. Ako 12 ročného ho naučil hrať na heligonku jeho bratranec Milan Oravec. Mal 2-radovú, 4-hlasnú heligonku od Antonína Hlaváčka. 
     Imrich si prvú harmoniku kúpil sám ako 14 ročný a to 2-radovú od Jozefa Hlaváčka a kúpil si ju až v Plaveckom Mikuláši. Cesta za kúpou bola veľmi nepríjemná, nakoľko ju absolvoval v zimnom a veľmi nepríjemnom počasí. Išiel pešo z Rozbehov až do Plaveckého Mikuláša. Za harmoniku si vypýtal 400 korún (bolo to v roku 1941), ktoré bez akéhokoľvek jednania od radosti vyplatil. Harmoniku vopchal do plecniaka, poďakoval sa za kúpu a znova pešo za nepríjemného počasia  razil cestu do Rozbehov. Harmonika vzhľadom na nepriaznivé počasie, bola veľmi zvlhnutá, takže sa na nej nedalo skoro nič zahrať. Reakcia jeho otca, ktorý mu na jej zakúpenie dal ťako zarobené peniaze bola veľmi nepríjemná. Neskôršie ju predal a kúpil si heligónku značky Hohner.
     Prvú pieseň, ktorú sa naučil hrať bol valčík „Bledulienka bledá, ráda s chlapci sedá, sedela by do dňa, stála do poludnia.“ Na hru na heligonke mal veľký vplyv spomínaný bratranec Milan, ktorý s ďalšími kamarátmi v zostave heligonka, trubka, husle, bubon, poriadali takmer každú nedeľu v popoludňajších hodinách tanečné zábavy, na ktorých obdivoval hlavne hru na heligonku. Verejne začal vystupovať ako 17 ročný na rôznych rodinných a obecných podujatiach. Hrával až do nástupu na základnú vojenskú službu a tam sa preorientoval na chromatickú harmoniku. Na tejto potom hrával na hudobnom krúžku pri osvetovej besede v Cerovej až do roku 1976. 
     Po založení Klubu priateľov heligonky v Senici vstúpil do tohto združenia v roku 2002 ako 75-ročný so snahou zlepšiť sa v hre na heligónke. Kúpil si potom aj dve 3-radové heligonky značky Delicia v ladení BEsAs a v ladení GCF. Na heligónke posledné roky hral každý deň. Pretože mu bola spoločníkom osamelého vdovca, ktorá vyplňovala chvíle samoty. V posledných rokoch velmi rád hrával v zoskupení s kamarátmi Tonom Pulmanom, Vladom Žákom a Palom Jarábkom.“


Česť jeho pamiatke.