pondelok 9. januára 2012

Desať rokov spoločnej práce.

Rok 2011 bol jubilejným rokom desaťročnej práce Klubu priateľov heligónky pri Mestskom kultúrnom stredisku v Senici. Vzniku predchádzalo stretnutie heligónkarov zo Senice a blízkeho okolia dňa 18. augusta 2001 v Senici časť Kunov.
Tam vznikla myšlienka vzájomnej výmeny skúseností s pravidelným stretávaním sa a tak napomáhať zvyšovaniu úrovne v hre na tento, skoro dvestoročný ľudový hudobný nástroj.
     Počet záujemcov o prácu v Klube sa neustále zvyšoval. V roku 2002 sa na  spoločnom nácviku stretávalo 18 až 21 heligónkarov  a takto ba i úspešnejšie to bolo po celé desaťročné obdobie, za ktoré sa vystriedalo 46 heligónkarov. Vekové zloženie sa pohybovalo od 13 do 80 rokov. Prichádzali noví členovia, ale i odchádzali. Tí čo odišli, odišli z pracovných alebo zdravotných dôvodov a traja heligónkari zomreli. Iba niekoľko uviedlo, že je to náročná práca a naďalej zostanú pri zaužívanom spôsobe hry.
     Najväčšie zmeny nastali v kvalite, technike hry a starostlivosti o nástroj. Začiatky boli mimoriadne ťažké. U prevažnej väčšiny bola hra na veľmi nízkej úrovni, ba niektorí  vôbec dovtedy nevedeli hrať. Nádherné, jedinečné a neopakovateľné heligónky (každá bola iná), boli rôzneho ladenia čo nebolo až tak dôležité, ale predovšetkým nenaladené a niektoré takmer nefunkčné. Toto všetko sú už však len spomienky.  Členovia Klubu sa dnes vedia orientovať na tastatúre pri hre melódie v súlade s basovou časťou - doprovodom. 
     Starostlivosť o nástroje prevzal ladič, ktorý vyrástol z našich radov.  Tým sa zabezpečilo, že nástroje sú nielen opravené, dobre naladené, ale i doplnené o tóny, ktoré zvyšili kvalitu hry.
     Pribudli i nové heligónky a to 2 dvojhradové a 11 trojradových od slovenských výrobcov. Dnes hrajeme na heligónkach ladenia  C-F, G-C-F a postupne prechádzame na hru z dvoj na trojradové heligónky.
     V Klube sa vytvorili rôzne zoskupenia po dvoch až štyroch hráčoch. Je málo obcí v našom regióne v ktorých ešte členovia Klubu nevystupovali a zúčastňujeme sa i stretnutí heligónkarov v rámci regiónu ,  Slovenska ba i Moravy.  Svoju prácu zverejňujeme i na internetovej stránke Klubu, ktorá je zaujímavo a odborne vedená.
     Naše stretnutia a práca  je založená na dobrovoľnosti. Každý si vyberie to, čo považuje pre seba za dôležité, avšak na spoločných nácvikoch je zúčastneným poskytnutá metodická pomoc. Členovia sa na stretnutia tešia hlavne preto, že sa stretnú, porozprávajú, niečo nové sa dozvedia,  naučia a na záver si spoločne zahrajú. Stretnutia sa uskutočňujú v Mestskom kultúrnom stredisku v Senici, ktoré sa nám snaží poskytnúť priestory na nácviky.
     Ďakujem každému bývalému i súčasnému členovi KPH za spoluprácu, za ochotu a snahu zmeniť svoj zaužívaný spôsob hry, za získavanie nových členov z radov mladšej generácie a za nebývalý rozvoj hry na heligónku na Záhorí.
     Prvá slovenská učebnica „Škola hry na heligónky“ a „Dejiny diatonickej harmoniky – heligónka“ napomáhajú rozvoju hry na tento nástroj v rámci Slovenska  a Čiech, ktorej autorom je tiež členom nášho Klubu.
     Poprajme si spoločne do ďalších rokov pevné zdravie a veľa úspechov v hre na heligónke.

     S muzikantskou úctou
Mgr. Pavol Grimm
   

Žiadne komentáre: