pondelok 18. apríla 2011

Sedemdesiat – to nie je žiadny vek!

Zdravie si užíva na dôchodku,
za prácou doteraz nedal bodku.
K tomu stíska heligónku
niekedy doma, a hlavne vonku

- zaznelo v sobotu v jednej vinšovnej piesni, ktorú gratulanti zaspievali jubilantovi, pánovi Ladislavovi Michálkovi z Holíča. Sedemdesiatnik oslávil svoje narodeniny v kruhu svojej rodiny a priateľov.

O muziku sa zaujímal už v detstve. V rodnej dedine v Uníne nevynechal žiadnu tancovačku, jeho miesto však nebolo na parkete, ale pri kapele. Ako mládenec mal malú perleťovú dvojradovú Hohnerku. S obľubou nám rozpráva historku ako s partiou rovesníkov išli do lesa a heligónka nemohla na výlete chýbať: „ Povyliezali sme na tie najvyššie stromy a tam sme sa bavili, spievali a popíjali. Smerom hore to s harmonikou išlo dobre, ale pri zliezaní som sa nechal vyhecovať a harmoniku som hodil zo stromu dole. Našťastie sa za popruhy zachytila na konári stromu a tak sa nerozbila ...“

K aktívnemu hraniu na heligónke sa znova dostal až v dôchodkovom veku, a akoby chcel dobehnúť všetky tie roky, v ktorých boli prioritou iné veci, zobral tréning s plnou zodpovednosťou a nasadením. Medzníkom bolo prvé vystúpenie na Stretnutí heligonkárov na Myjave v roku 1998. O tri roky neskôr sa stal jedným z prvých členov Klubu priateľov heligónky v Senici, kde si zlepšil hráčske schopnosti.
V súčasnosti hrá pre radosť svojho okolia a heligónka nesmie chýbať pri žiadnej príležitosti. Okrem toho doprevádza mužský spevácky zbor ECHO a ženskú spevácku skupinu LUNA z Holíča.

A my z klubu Lacovi želáme aby mu zdravie naďalej slúžilo ako doteraz a aby ešte dlho naťahoval mechy heligónky.

streda 6. apríla 2011

Krst knihy Dejiny diatonickej harmoniky - HELIGÓNKA

V stredu 30. marca sa v Kultúrnom dome v Senici uskutočnil krst očakávanej knihy

Dejiny diatonickej harmoniky - HELIGÓNKA

spojený s jej prezentáciou. Autorom knihy s názvom Dejiny diatonickej harmoniky – HELIGÓNKA je vedúci Klubu priateľov heligónky v Senici a hudobného zoskupenia Senickí heligónkari Mgr. Pavol Grimm. Knihu uviedli do života prednostka Mestského úradu v Senici JUDr. Katarína Vrlová a majiteľ tlačiarne Ludovít Lisý, ktorí ju pokrstili obrázkami heligoniek a slivovicou.

Čitateľ sa v knižke zviazanej v tvare harmoniky dozvie o postupnom vývoji jedného z najstarších, ľudových hudobných nástrojov. Dočíta sa o jej výrobe, publikáciách – vydaných školách, podľa ktorých sa dá naučiť hrať na tomto obľúbenom nástroji, o samotnom uplatnení heligónky v spoločensko – hudobnom živote. Zaujímavé sú pasáže, ako spomienky bývalého heligónkára z Podbranča Dušana Praženku na Hlaváčkovcov, zmapovanie súčasných výrobcov, stručne sú zachytení i významní muzikanti, ktorí svojou majstrovskou hrou popularizujú hru na heligónke i v dnešnej modernej dobe. Knižka obsahuje bohatý fotografický dokumentárny materiál – 82 čiernobielych a farebných fotografií.Knihy je možné objednať priamo u autora na adrese:
Mgr. Pavol Grimm
Kalinčiakova 298, 905 01 Senica
Tel.: 0346515867, Mob: 0905130867
e-mail:
pavol.grimm@zoznam.sk .


Video: so súhlasom Videoštúdio RIS, spol. s r. o., Senica