streda 6. apríla 2011

Krst knihy Dejiny diatonickej harmoniky - HELIGÓNKA

V stredu 30. marca sa v Kultúrnom dome v Senici uskutočnil krst očakávanej knihy

Dejiny diatonickej harmoniky - HELIGÓNKA

spojený s jej prezentáciou. Autorom knihy s názvom Dejiny diatonickej harmoniky – HELIGÓNKA je vedúci Klubu priateľov heligónky v Senici a hudobného zoskupenia Senickí heligónkari Mgr. Pavol Grimm. Knihu uviedli do života prednostka Mestského úradu v Senici JUDr. Katarína Vrlová a majiteľ tlačiarne Ludovít Lisý, ktorí ju pokrstili obrázkami heligoniek a slivovicou.

Čitateľ sa v knižke zviazanej v tvare harmoniky dozvie o postupnom vývoji jedného z najstarších, ľudových hudobných nástrojov. Dočíta sa o jej výrobe, publikáciách – vydaných školách, podľa ktorých sa dá naučiť hrať na tomto obľúbenom nástroji, o samotnom uplatnení heligónky v spoločensko – hudobnom živote. Zaujímavé sú pasáže, ako spomienky bývalého heligónkára z Podbranča Dušana Praženku na Hlaváčkovcov, zmapovanie súčasných výrobcov, stručne sú zachytení i významní muzikanti, ktorí svojou majstrovskou hrou popularizujú hru na heligónke i v dnešnej modernej dobe. Knižka obsahuje bohatý fotografický dokumentárny materiál – 82 čiernobielych a farebných fotografií.Knihy je možné objednať priamo u autora na adrese:
Mgr. Pavol Grimm
Kalinčiakova 298, 905 01 Senica
Tel.: 0346515867, Mob: 0905130867
e-mail:
pavol.grimm@zoznam.sk .


Video: so súhlasom Videoštúdio RIS, spol. s r. o., Senica

Žiadne komentáre: