piatok 21. októbra 2011

Krst druhého CD Senických heligonkárov: "Poďte medzi nás"

10. novembra o 16,00 hod, sa uskutoční v MsKS v Senici krst nového CD albumu Senických heligónkarov. Názov CD je Senická heligónka - 2 s podtitulom Poďte medzi nás. CD obsahuje 25 piesní z toho 12 ľudových, 13 umelých slovenských a českých hudobných skladateľov. Výber, aranžmán piesni pripravil Mgr. Pavol Grimm. Piesne boli nahrané v hudobnom štúdiu Exponent Hlohovec- Šulekovo v mesiaci september - október. Senickí heligónkári v zložení Mgr. Pavol Grimm, Elígius Štepanovský, Miroslav Zálešák a Branislav Grimm srdečne pozývajú priateľov heligónky na toto podujatie.
Krst bude spojený i s tanečnou zábavou a možnosťou zakúpenia si nového CD albumu.

streda 31. augusta 2011

Kunovské hody boli tento rok o deň dlhšie

Jeden z posledných augustových víkendov v Senici sa už tradične nesie aj v znamení Kunovských hodov a inak tomu nebolo ani v dňoch 19. – 21. augusta. 11. Tento rok však priniesol aj jednu zmenu – v Kunove sa hodovalo už od piatka.

O oddych zábavu a dobrú náladu sa už v piatok postaral „Hosťinec“ Kunov, v ktorom sa mladí aj tí skôr narodení zabávali pri hudobnej produkcii skupiny Proxima. Hudba sa ozývala aj Marakanou, kde si na svoje prišli milovníci diskotéky. A veru tancovalo a spievalo sa až do neskorých ranných hodín...

V sobotu hodovanie pokračovalo tradičným predhodovým posedením pri heligónke Klubu priateľov heligónky pod vedením Mgr. Pavla Grimma. Ľubozvučné ľudové pesničky, ktoré vyludzovali šikovné ruky začínajúcich i skúsených heligonkárov, boli balzamom pre dušu nielen návštevníkov zo Senice, ale z celého širokého okolia. Prekvapení vysokou kultúrno-spoločenskou úrovňou podujatia boli aj návštevníci z Nitry a Trenčína. Nálada bola výborná, spievalo sa do neskorých nočných hodín, ba dokonca sa aj tancovalo. Nečudo, že pravidelní návštevníci heligonkárskych podujatí označili práve kunovské podujatie za najlepšiu akciu heligonkárov. Rodení Kunovčania sú dnes právom hrdí na už viac ako 10-ročnú tradíciu, kedy okrem započúvania sa do nádherných ľudových piesní mali možnosť vrátiť sa do minulosti a oprášiť staré a krásne spomienky i príbehy. O chutný guláš z diviny sa postaralo už tradične Poľovnícke združenie Vinohrady Kunov. Bol naozaj výborný a veru len a málokto dokázal odolať, aby tradičnú hodovú pochúťku neochutnal. V zasadačke miestneho výboru v Kunove ani tento rok nechýbala Hodová výstava, ktorej hlavným organizátorom bol Klub priateľov Kunova v spolupráci so ZOS Senica. Návštevníci si mohli pozrieť fotografie a práce detí z prázdninového tábora Twilight v kulturáku, drôtené výrobky Jaroslava Švárneho z Brezovej pod Bradlom i staré fotografie zobrazujúce život v obci.
Hodová nedeľa 21. augusta sa začala muzicírovaním pod vedením Ladislava Huťu. Celý deň sa Kunovom tiahli melódie ľudových piesní, jednotlivým kunovským rodinám rad za radom muzikanti vyhrávali až do neskorého večera. Nečudo, veď okrem starousadlíkov sa mestská časť Kunov každoročne rozrastá o nové domy a nových spoluobčanov. Dôstojnosť a duchovnosť tohtoročných hodov bola podčiarknutá rímskokatolíckou svätou omšou v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Senici-Sotinej a Evanjelickými službami Božími v evanjelickom kostole v Senici.
Hody sa okrem kultúrnych podujatí už tradične spájajú aj so športom. Nedeľa patrila majstrovskému futbalovému zápasu Kunov – Rovensko. Priaznivci streľby si presnosť svojich mušiek mohli zmerať na hodovej streleckej súťaži organizovanej streleckým klubom v Kunove. V kultúrnom dome sa v nedeľu okrem toho konal aj 2. ročník Hodového stolnotenisového turnaja, na ktorom si mohli nedeľné dopoludnie spríjemniť všetci bez ohľadu na vek, bydlisko a stolnotenisové zručnosti pod vedením Mgr. Milana Bellu. Stolnotenisový klub sa stará počas celého roka nielen o športové vyžitie profesionálov, amatérov, ale svojou dobrovoľníckou prácou sa zaslúžil aj o skvalitnenie interiéru Spoločenského domu v Kunove novou maľovkou, čím nesporne výraznou mierou prispel k príjemným chvíľam strávených v staručkom kulturáku, ktorý má svoje tajomstvá, históriu a zaslúži si, aby sme sa oň starali, radi sa doň vracali, a tak pomáhali budovať mosty medzi minulosťou, súčasnosťou a budúcnosťou.
(Zdroj: Noviny Záhorák, so súhlasom redakcie.) 

štvrtok 11. augusta 2011

Pozvánka na spoločný koncert Senických heligónkárov a Brnenskej heligónky

V sobotu 20. augusta sa v rámci Senického kultúrneho leta o 10.00 - 12.00 hod.  v Senickom amfiteátri uskutoční spoločný koncert Senických heligónkárov a Brnenskej heligónky. V programe vystúpi i ľudový rozprávač ,,strýc Peťo ze Senice".V prípade nepriaznivého počasia - dážď sa koncert uskutoční v MsKS Senica.


nedeľa 17. júla 2011

Predhodové posedenie pri heligonke v Kunove.

Jubilejný 10. koncert členov KPH sa uskutoční tak ako doteraz v Kultúrnom dome v Kunove v sobotu dňa 20. augusta 2011 o 18.oo hod. Vystúpenia sa zúčastnia súčastní členovia KPH a pozývajú sa i bývalí členovia.
Dlžka vystúpenia: sólista 7 minút, skupina 10 minút.
Repertoár treba nahlásiť do 10. augusta 2011 V. Michálkovi alebo E. Štepanovskému, aby sa neopakovali piesne.

piatok 27. mája 2011

Publikácia o dejinách heligónky od Pavla Grimma (PhDr. Peter Michalovič)

V minulom roku ukončil Mgr. Pavol Grimm prácu na knihe Heligónka - Dejiny diatonickej harmoniky, a hoci konkrétna výskumná práca trvala vyše päť rokov, je zrejmé, že autor sa chcel podeliť s čitateľmi o svoje bohaté poznatky, ktoré ho sprevádzali a sprevádzajú po celý jeho muzikantský život.

V etnomuzikológii – slovenskej i českej - ešte aj dnes rezonuje zásadná otázka, čo je vlastne ľudový nástroj! Ak sa viac prikladá dôraz na jeho pôvod, ako je tomu u staršej generácie reprezentovanej Alexandrom Buchnerom, Ladislavom Lengom, ktorí publikovali svoje práce v 50. a 60. rokoch minulého storočia, tak je pomenovanie ľudový nástroj výstižné, pretože zaň považovali inštrumenty, ktoré si zhotovuje dedinský ľud vlastnoručne a zostávajú v jeho používaní dlhšiu dobu. Ak chceme zdôrazniť funkciu, repertoár, herný štýl, už tento názov nie je dostatočný, výstižnejší by bol názov nástroj ľudovej hudby, teda také nástroje (inštrumenty), ktoré boli, alebo sú používané v ľudovej hudobnej praxi. A treba upozorniť na to, že už dávno sa nechápe v tejto súvislosti slovo ľudové ako paralela k slovu dedinské. A toto všetko si Pavol Grimm dostatočne uvedomuje a v knihe o heligónke na str. 55 píše: „Považujem ju za ľudový nástroj, ktorá si po svojom vzniku získala čoskoro na našom území veľkú obľubu. Píše si stále svoje dejiny... Táto publikácia uľahčí prácu ďalším pokračovateľom písania nových dejín heligónky!”

Náš najznámejší a medzinárodne uznávaný etnomuzikológ prof. Oskár Elschek má ešte v podtitule knihy Slovenské ľudové píšťaly z roku 1991 uvedené Slovenské ľudové píšťaly a ďalšie aerofóny; nie náhodou, ba práve kvôli takým nástrojom, ako je heligónka, teda továrensky vyrábaným, aby ich mohol tiež zaradiť do systematiky verzie H-S (t.z. medzinárodne najuznávanejšia systematika hudobných nástrojov vypracovaná organológmi E. M. v. Hornbostelom a C. Sachsom) doposiaľ známych slovenských ľudových hudobných nástrojov: heligónka teda patrí do skupiny voľných aerofónov – so sústavou prierazných jazykov. Toto zatriedenie je vytvorené na základe toho, čo vytvára zvuk u jednotlivých nástrojov. Avšak Pavol Grimm si všíma v úvodných častiach knihy najmä rôzne konštrukčné postupy a vynálezy, ktoré historicky viedli až k rôznym typom harmoniky a heligónky, ako ich poznáme dnes. Po prečítaní týchto častí knihy (Predchodcovia harmonikových nástrojov, Nástroje na princípe chvejúcich sa kovových jazýčkov, Diatonická ústna harmonika, Diatonická mechová harmonika, Vývoj diatonickej harmoniky, Nemecký a viedenský model), kde sa autor venuje akýmsi predchodcom harmoniky a heligónky – zistíme, aké nesmierne pestré, nejednoznačné a mnohokrát náhodilé môžu byť dejiny hudobných nástrojov, a v prípade heligónky to obzvlášť platí. Samozrejme, že ako jeden z autorov školy hry na heligónku neobišiel ani túto didaktickú problematiku (Školy hry na heligónku a ich propagácia, Slovenské školy na heligónku) a uvádza v knihe všetky najdôležitejšie od tej prvej z roku 1834 od Adolfa Müllera. Pri hodnotení práce súčasných výrobcov heligónok v posledných častiach knihy (Heligónky na Slovensku, Výroba heligónok na Slovensku) zúročil Pavol Grimm veľmi vhodne muzikantskú autopsiu, všíma si totiž takých vecí a maličkostí, ktorých si všimne už iba skúsený muzikant. Ako odľahčenie textov plných historických faktov a muzikologicko-technologických súvislostí uvíta určite čitateľ kapitolku spomienok Ing. Dušana Praženku (1930 - 2009), tohto svojrázneho zberateľa a neúnavného patriota z Podbranča, ktorý si svoju životnú púť bez heligónky nevedel predstaviť.

Prednedávnom vyšiel v časopise Záhorie (4, 2010, str. 16-20) článok Hudobný život v starom Kunove a jeho posledný muzikant z pera ďalšieho významného kunovského pisateľa a mimochodom aj učiteľa Vladimíra Jamárika. Spomínaným „posledným kunovským muzikantom“ nemal byť nikto iný, ako práve Pavol Grimm! Ale slúži mu ku cti, že nechce, aby to tak skončilo, že on bude tým „posledným” a po ňom už potopa..., ba práve vydaním knihy o dejinách heligónky si určite zabezpečil svojich nasledovníkov a verím, že aj ďalších muzikantov.

Uvedenie knihy Pavla Grimma sa konalo v Kultúrnom dome v Senici 30. marca 2011, podujatie uvádzal Mgr. Braňo Grimm, syn autora, s odborným slovom vystúpil muzikológ Záhorského múzea v Skalici PhDr. Peter Michalovič, v programe sa predstavili najmladší zástupcovia muzikantskej generácie rodiny Grimmovcov a sám autor publikácie Pavol Grimm s členmi hudobného zoskupenia Senickí heligonkári a tiež v duu s výborným hráčom na ústnu harmoniku Pavlom Rehušom z Prietrže. Knihu pokrstili s autorom prednostka Mestského úradu v Senici JUDr. Katarína Vrlová a majiteľ tlačiarne Parangon, s.r.o. Ľudovít Lisý.

Súčasťou publikácie sú dobové i súčasné fotografie a výrazne sa na publikácii, už na prvý pohľad pripomínajúcej typické mechy harmoniky, podpísal svojím tvorivým prístupom ku grafickej úprave publikácie výtvarník a grafik Milan Mikula a senické vydavateľstvo RECO, s.r.o.

V závere knihy autor píše: „Úprimná vďaka každému, kto sa podieľa na rozvoji a obľúbenosti heligónky na Slovensku!“ A k nim sám autor knihy Pavol Grimm určite a právom patrí!

Autor článku: PhDr. Peter Michalovič, muzikolog
Zdroj: Vlastivedný časopis Záhorie 2/2011 

štvrtok 5. mája 2011

Heligonkári v štúdiu Slovenskej televízie

Pozrite si reláciu Slovenskej televízie Regionálny dennik so Senickými heligonkármi, ktorá bola odvysielaná 2.mája 2011 (cca od 25. minúty).

pondelok 18. apríla 2011

Sedemdesiat – to nie je žiadny vek!

Zdravie si užíva na dôchodku,
za prácou doteraz nedal bodku.
K tomu stíska heligónku
niekedy doma, a hlavne vonku

- zaznelo v sobotu v jednej vinšovnej piesni, ktorú gratulanti zaspievali jubilantovi, pánovi Ladislavovi Michálkovi z Holíča. Sedemdesiatnik oslávil svoje narodeniny v kruhu svojej rodiny a priateľov.

O muziku sa zaujímal už v detstve. V rodnej dedine v Uníne nevynechal žiadnu tancovačku, jeho miesto však nebolo na parkete, ale pri kapele. Ako mládenec mal malú perleťovú dvojradovú Hohnerku. S obľubou nám rozpráva historku ako s partiou rovesníkov išli do lesa a heligónka nemohla na výlete chýbať: „ Povyliezali sme na tie najvyššie stromy a tam sme sa bavili, spievali a popíjali. Smerom hore to s harmonikou išlo dobre, ale pri zliezaní som sa nechal vyhecovať a harmoniku som hodil zo stromu dole. Našťastie sa za popruhy zachytila na konári stromu a tak sa nerozbila ...“

K aktívnemu hraniu na heligónke sa znova dostal až v dôchodkovom veku, a akoby chcel dobehnúť všetky tie roky, v ktorých boli prioritou iné veci, zobral tréning s plnou zodpovednosťou a nasadením. Medzníkom bolo prvé vystúpenie na Stretnutí heligonkárov na Myjave v roku 1998. O tri roky neskôr sa stal jedným z prvých členov Klubu priateľov heligónky v Senici, kde si zlepšil hráčske schopnosti.
V súčasnosti hrá pre radosť svojho okolia a heligónka nesmie chýbať pri žiadnej príležitosti. Okrem toho doprevádza mužský spevácky zbor ECHO a ženskú spevácku skupinu LUNA z Holíča.

A my z klubu Lacovi želáme aby mu zdravie naďalej slúžilo ako doteraz a aby ešte dlho naťahoval mechy heligónky.

streda 6. apríla 2011

Krst knihy Dejiny diatonickej harmoniky - HELIGÓNKA

V stredu 30. marca sa v Kultúrnom dome v Senici uskutočnil krst očakávanej knihy

Dejiny diatonickej harmoniky - HELIGÓNKA

spojený s jej prezentáciou. Autorom knihy s názvom Dejiny diatonickej harmoniky – HELIGÓNKA je vedúci Klubu priateľov heligónky v Senici a hudobného zoskupenia Senickí heligónkari Mgr. Pavol Grimm. Knihu uviedli do života prednostka Mestského úradu v Senici JUDr. Katarína Vrlová a majiteľ tlačiarne Ludovít Lisý, ktorí ju pokrstili obrázkami heligoniek a slivovicou.

Čitateľ sa v knižke zviazanej v tvare harmoniky dozvie o postupnom vývoji jedného z najstarších, ľudových hudobných nástrojov. Dočíta sa o jej výrobe, publikáciách – vydaných školách, podľa ktorých sa dá naučiť hrať na tomto obľúbenom nástroji, o samotnom uplatnení heligónky v spoločensko – hudobnom živote. Zaujímavé sú pasáže, ako spomienky bývalého heligónkára z Podbranča Dušana Praženku na Hlaváčkovcov, zmapovanie súčasných výrobcov, stručne sú zachytení i významní muzikanti, ktorí svojou majstrovskou hrou popularizujú hru na heligónke i v dnešnej modernej dobe. Knižka obsahuje bohatý fotografický dokumentárny materiál – 82 čiernobielych a farebných fotografií.Knihy je možné objednať priamo u autora na adrese:
Mgr. Pavol Grimm
Kalinčiakova 298, 905 01 Senica
Tel.: 0346515867, Mob: 0905130867
e-mail:
pavol.grimm@zoznam.sk .


Video: so súhlasom Videoštúdio RIS, spol. s r. o., Senica

utorok 15. marca 2011

Ôsmy raz na Búroch ....

Druhú sobotu v marci organizuje rodina Kudriová tradičné podujatie s názvom Memoriál Jána Kudriho na počesť manžela, otca a brata, významného heligonkára a spoluzakladateľa Klubu priateľov heligónky v Senici pána Jána Kudriho.
Aj v tomto roku sa už na ôsmom ročníku v Kultúrnom dome v Borskom Mikuláši stretli heligonkári z rôznych regiónov Slovenska, Moravy, Čiech a poprvýkrát aj z Rakúska. Spolu sa na pódiu predstavilo 62 účinkujúcich, z toho až pätnásť, ktorí do Borského Mikuláša prišli prvý raz. Ako bravúrne zvládajú hru na heligónke predviedli aj nové talenty - Katarína Šugárová zo Žiliny a trenčania Dominik Minárik a Lukáš Hochman.
Sprievodnou akciou podujatia bola prezentácia výrobcu heligoniek z českej republiky Akordeon Servis, pán Zdeněk Koutný z Hořovíc, pokračovateľa tradičnej výroby a držiteľ ochranných známok Delícia, Hlaváček.
Do budúcnosti organizátori majú v pláne zorganizovať to najväčšie stretnutie na Slovensku. Aby však tento rekord dosiahli, bude treba každý heligonkár... možno to budete práve Vy :)