streda 16. júna 2010

Celoštátna súťažná prehliadka dospelých – Vidiečanova Habovka

V dňoch 5.-6. júna 2010 sa konalo v Habovke celoštátne kolo súťaže hudobného folklóru sólistov spevákov, speváckych skupín, ľudových hudieb a sólistov inštrumentalistov. Súťaž sa konala v rámci miestneho tradičného podujatia Vidiečanova Habovka konané k príležitosti 100. výročia narodenia primáša Jozefa Vidiečana.
Na podujatie bolo pripravených 40 súťažných čísiel, ktoré už prešli regionálnymi a krajskými kolami, teda zišli sa tu už tí najlepší vo svojom obore a až na malú absenciu niektorých súťažiacich sa zúčastnili takmer všetci. Jednotlivé výkony v každej kategórii hodnotila odborná porota v zložení: Paedr. Angelou Vargicovou (predsedníčka), Helena Záhradníková, Jozef Tkáčk, Pavol Čodrej, Miroslav Dudík. V kategórii sólisti inštrumentalisti reprezentoval Skalicu Miroslav Buzrla, člen KPH v Senici s pásmom Šak je to dobré počúvat.

Miro Buzrla: „Tak to posledné kolo bolo, tak ako aj pred tromi rokmi kolo tých najlepších vo svojich regiónoch. Ľudové hudby, speváci a aj sólisti podávali neskutočné výkony s vysokou kvalitou a perfektným nasadením od výberu folklórneho materiálu až po samotné prevedenie. Pre človeka je cťou sa takéhoto podujatia vôbec zúčastniť. Nechcel by som byť „v koži“ poroty, ktorá musela rozhodovať o prvých troch miestach v každej kategórii, lebo tu boli sily naozaj vyrovnané. A ako sa aj sami vyjadrili museli doslova hľadať chyby, aby mohli správne rozhodnúť. Celé podujatie bolo výborne zorganizované, prostredie Oravy, ubytovanie, skrátka všetko bolo perfektné a koniec-koncov výborné bolo hlavne to, že som sa spoznal s ďalšími ľuďmi, hudobníkmi, spevákmi, ktorí tiež radi prezentujú ľudové tradície. Touto cestou by som chcel poďakovať organizátorom Národnému Osvetovému Centru v Bratislave, Oravskému kultúrnemu stredisku v Dolnom Kubíne a samozrejme aj samotnému vedeniu obce Habovka. Srdečná vďaka.“

V kategórii sólisti inštrumentalisti bolo spoločne 9 súťažiacich, ktorí nielenže každý reprezentoval svoju oblasť, ale stretli sa tu aj rozličné nástroje, ktoré vystihovali každého región. V celku tu boli nástroje ako fujara, sólo cimbal, heligónka, trombity, koncová píšťala, trojhlasné gajdy, gajdica, píšťaly, drumbľa. O to bolo rozhodovane poroty ťažšie.

Nakoniec rozhodla o tomto poradí:
1. miesto a laureát Stanislav Gaľa z Jarovníc (Prešovský kraj – píšťaly, gajdica, drumbľa)
2. miesto Miroslav Buzrla zo Skalice (Trnavský kraj - heligónka)
3. miesto Jozef Kamenský z Hriňovej (Banskobystrický kraj - heligónka)
Anton Dubský a Skupina trombitášov z Chrenovca – Brusna – špeciálne ocenenie (Trenčiansky kraj)
Za úspešné účinkovanie Mirovi gratulujeme a želáme ešte veľa úspechov.

Žiadne komentáre: