utorok 1. decembra 2009

Miroslav Buzrla postúpil do celoslovenského kola Festivalu hudobného folklóru [video]


Dňa 28.11. sa o 15:00 sústredili v Červeníku hudobníci a speváci z celého Trnavského kraja. A čo sa tu vlastne konalo? Išlo o krajské kolo súťažnej prehliadky speváckych skupín, folklórnych skupín, ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov v rámci Festivalu hudobného folklóru. Vyhlasovateľom tejto súťaže je Národné osvetové centrum Bratislava z poverenia MK SR.
Celkom bolo pripravených 26 hudobných a speváckych čísiel a keďže už sa jednalo o krajské kolo, ktoré napredovalo na okresné kolá tak aj úroveň tu bola vyššia. Účinkujúci tu vyše dvoch hodín prezentovali svoj domáci folklór. Ich výkony celú dobu sledovala odborná porota z národného osvetového centra na čele s Paedr. Angelou Vargicovou.
Poslaním tohto podujatia je aktivizovať vedúcich a členov hudobných zložiek folklórnych kolektívov k samostatným výstupom, k vyhľadávaniu, spracúvaniu a interpretácii hudobno-folklórneho materiálu a taktiež podpora existencie a činnosti hudobných folklórnych kolektívov a sólistov.

Jediným účastníkom z radov Klubu priateľov heligonky v Senici bol skaličan Mirslav Buzrla, ktorý nám o akcii povedal:
„...Už na zvukovej skúške bolo počuť výborné spevácke a aj muzikantské výkony. To človeka vždy zneistí, ale na druhú stranu je rád, že sa môže s nimi na jednom pódiu vystriedať. Bolo počuť aký folklór je v trnavskom kraji a aký je rozmanitý, keďže sa rozprestiera od hraníc s Moravou až po hranice s Maďarskom. Ono v skutočnosti, vždy človeka poteší ak sa jedná o súťaž, keď postúpi ďalej, ale tu išlo aj o tú skúsenosť s inými kolektívmi, pozrieť sa, vypočuť si ich vystúpenie. A samozrejme pre mňa ako pre vedúceho a súťažiaceho je dôležitý a významný aj seminár s odborníkmi, ktorí sa v praxi pohybujú. Ako folklorista si s nimi človek môže porozprávať o problémoch v choreografiách či pri výbere folklórneho materiálu. Touto cestou sa im chcem za ich prácu a čas poďakovať a poďakovanie patrí aj Národnému osvetovému centru, že takéto podujatie organizuje.“

Miro Buzrla uspel aj v tomto kole a postúpil do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 4.-6. júna 2010 v Habovke. K tomuto úspechu mu gratulujeme a želáme aby sa mu darilo aj vo finále.