sobota 29. augusta 2009

Predhodové posedenie pri heligónke v Kunove

V sobotu podvečer, 23.augusta, sa v Kultúrnom dome v Kunove uskutočnilo už v poradí ôsme predhodové posedenie pri heligónke. Podujatie pripravili členovia Klubu priateľov heligónky pri MsKS v Senici v spolupráci s občianskym výborom Kunov, ktorý pracuje pod vedením p. Tatiany Blažkovej. O netradičné, ale pre Kunovčanov mimoriadne radostné otvorenie, sa postarali členovia Klubu neprofesionálnych výtvarníkov okresu Senica, ktorý slávnostnou vernisážou výstavy ,,Kunov očami SenArtu“ predstavili svoje kresby a maľby, ktoré zachytávajú zaujímavé a pre Kunov typické časti tejto malebnej dedinky.Pod moderátorskou taktovkou Mgr.Pavla Grimma sa preplnenej sále priateľom ľudovej pesničky postupne predstavilo 11 heligónkarov zo Senice, Častkova, Oreského. Popudinských Močidlan, Holíča a Skalice, ktorých vhodne striedali výborní Senickí heligónkari. Tohtoročné posedenie potvrdilo výrazný kvalitatívny nárast hudobnej zručnosti pri hre na tomto starodávnom nástroji u všetkých účinkujúcich, ale najmä výkony mladej nastupujúcej generácie heligónkárov ako Martinky Šefčíkovej, Erika Otrísala, Dominika Stašeka a Miroslava Buzrlu ocenilo výborné publikum dlhotrvajúcim potleskom. Svojim vystúpením zaujalo i holíčske duo Ladislav Michálek ( heligónka ) a Ján Bojanovský (ozembuch). O skvelej atmosfére podujatia svedčí i výrok priateľa Senických heligónkarov riaditeľa SAM Holding Myjava Ing. Pavla Šišku, ktorý na záver vyslovil myšlienku:, "Keď sa Kunovom voda liala, bola to pohroma. Prišli heligónky, je to radosť ohromná!"

Text a foto: branislav.grimm@zoznam.sk

Žiadne komentáre: