sobota 21. marca 2009

Nevšedné podoby prútia.

.
Pod týmto názvom sa v Rudníku 14.marca uskutočnilo III. celoslovenské stretnutie košikárov, ktorého sa zúčastnili i ,,majstri prútika“ z Česka. Cieľom podujatia bolo vytvoriť priestor na stretnutie, vzájomnú výmenu poznatkov, názorov, nápadov a skúseností ľudových majstrov.
Sprievodným podujatím bola i súťažná výstava Netradičných výrobkov a kuriozít vyrobených z prútia. Návštevníci tak mali možnosť nielen obdivovať výrobky, ale i anketovým hlasovaním rozhodnúť o poradí a víťazoch súťaže. Pre žiakov základnej školy pripravili organizátori z Obecného úradu Rudník a Centra tradičnej kultúry Myjava zaujímavé tvorivé dielničky.
Stretnutie košikárov sprevádzal bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpil divadelný spolok z Priepasného, deti z Materskej škôlky z Rudníka, folklórny súbor Brezovan z Brezovej pod Bradlom, s ktorým vystúpil v rámci prezentácie košikárskeho umenia aj Ing. Ján Zeman a hudobná skupina Netradičný folklór z Vrbového. O dobrú náladu sa po celý deň staral hudobný súbor Senickí heligónkari pod vedením Mgr.Pavla Grimma.
Starosta obce Rudník, Bc. Jaroslav Ferianec na záver podujatia vyhodnotil nielen súťaž prútikárov, súťaž o netradičné výrobky z prútia, ale i súťaž O najkrajšiu predzáhradku v obci za rok 2008. Záverečný neutíchajúci potlesk návštevníkov bol zaslúženou odmenou pre organizátorov za prípravu nádherného podujatia, ktoré spojením umenia kultúrnych súborov a majstrov prútikárov vytvorilo neopakovateľnú atmosféru spolupatričnosti hudby, tanca, hovoreného slova so šikovnosťou rúk ľudových majstrov, ktoré vytvárajú i netradičné nádherné výrobky z prútia.
Mgr.Branislav Grimm

Žiadne komentáre: