nedeľa 2. septembra 2007

Holíč 2007

V treťom ročníku tradičného podujatia klubu sa vo Furmanskom dvore v Holíči heligonkári predstavili hrou v skupinách. Zaplnené hladisko si mohlo počas troch hodín zaspievať spolu s dvadsiatimi heligonkármi pesničky známe aj menej známe, k čomu im poslúžil spevník vydaný pri tejto príležitosti. V programe sa predstavili aj hostia z Rakúska a z Trnavy. Ďalší ročník sa uskutoční už pred prázdninami, v júni 2008. Dovidenia

sobota 10. marca 2007

Memorial J. Kudriho

Opäť sme mali možnosť zapomínať na heligonkára Jána Kudriho z Borského Mikuláša. Heligonkári sa stretli a svoje hráčske umenie predviedli na 4. ročníku memoriálu Jána Kudriho. Spolu sa predstavilo 36 hudobníkov. Táto tradičná akcia každým rokom naberá na kvalite o čom svedčí počet nových vystupujúcich a skutočnosť, heligonkári sem radi prichádzajú nielen z blízkeho okolia, ale ja zo Žiliny, Oravy, Kysúc, Trnavy, Cífera a z Moravy. Každoročne medzi bonbóniky večera patrí vystúpnie Martina Čerňanského zo Žiliny, ktorého diváci skandovaným potleskom vyzývajú k prídavkom. Neodmysliteľne k záveru večera patrí hra a spev Jiřího Hampla zo Šumpmerska, ktorý rozospieva a roztancuje obecenstvo.

streda 31. januára 2007

Viete čo je griffschrift?

V súčasnosti sa najmä v Nemecku a Rakúsku veľmi často hrá na heligónku podľa griffschriftu. Obzvlášť začiatočníci sa podľa griffschriftu učia ľahšie a rýchlejšie dosahujú prvé úspechy.

Zápis s griffschriftom vyzerá ako normálne noty. Nie sú to však noty, je to tabelatúra a každý symbol noty znamená len jeden určitý gombík na harmonike. Nepredstavuje teda skutočnú výšku tónu ale stláčaný gombík. V zápise nie je vidieť husľový ani basový kľúč a chýbajú predznamenania # a b. Používa sa iba dvojitý krížik ×. Popis basov vyzerá ako mnohé, napr. akordeónové basové značky, písmená A, a, B, b, C, c atď. avšak tieto taktiež nepredstavujú skutočné tóny resp. akordy ale analogicky ako je hore uvedené len basové gombíky. Veľké písmená znamenajú gombíky základného basu a malé písmená gombík s akordom.

Na heligónke zneje pri ťahu mechu iný tón ako pri tlaku. Preto sa používajú ďalšie symboly: Podčiarknuté zápisy sa budú hrať pri stláčaní mechu a pri nepodčiarknuté zápisy sa budú hrať ťahaním mechu.

Pre nasledujúce vysvetlenie je však potrebná i znalosť nôt. Hráč by mal ovládať symboly dĺžky noty, pauzy, taktu a ďalšie značky notového zápisu, pretože tieto sa v griffschrifte používajú.

Trojradová heligónka, druhá rada (B – rada)
Vychádzame z trojradovej heligónky. Druhá, stredná rada (B – rada) je pre vysvetľovanie a pochopenie najľahšia. Každá heligónka hrá pri tlaku a pri ťahu pri stlačení rovnakého gombíku iným tónom. V druhom rade sa vyskytuje jedna výnimka, stojatý tón, pri obvyklej konštrukcii je to 6. gombík v druhej rade. Je to dominanta (5. tón) príslušnej tóniny pri tlaku mechu dovnútra. Podľa toho tónu je možné orientovať sa. Na nasledovnom obrázku vpravo vidíte tastatúru heligónky. Vidíte, že každý symbol noty vľavo znamená práve jeden na šedo vyfarbený gombík v strednom rade tastatúry heligónky. Pre druhú radu sú symboly nôt umiestnené na notových čiarach, stojatý tón sa nachádza v strede notovej osnovy. Príslušné basové gombíky sú B príp. b.

Trojradová heligónka, tretia rada (C – rada)
Aj v C – rade (tretej, vnútornej) sa nachádza stojatý tón podľa ktorého sa môžeme orientovať. Je to tiež 6. gombík a dominantný tón (5. tón) príslušnej tóniny. Každý notový symbol vľavo predstavuje jeden gombík vnútornej rady heligónky. Symboly nôt pre gombíky tretej rady sa umiestňujú do medzier a pred hlavičku noty sa pridá dvojitý krížik (alebo iba dvojitý krížik namiesto hlavičky). Stojatý tón je zobrazený medzi strednou a štvrtou čiarou rovnako s dvojitým krížikom. V praxi sa často používa dvojití krížik namiesto notovej hlavičky. Príslušné basové gombíky sú C príp. c.

Trojradová heligónka, prvá rada (A – rada)
V A – rade (prvá, vonkajšia rada) nie je žiadny stojatý tón. Ako orientačný tón opäť využijeme dominantu v tónine znejúcej pri tlaku dovnútra t.j. 6. gombík v rade. Každý symbol noty v ľavej časti obrázku predstavuje na šedo vyfarbený gombík prvej rady na obrázku vpravo. Notové hlavičky sú umiestnené v medzerách. Orientačný tón je medzi druhou a strednou čiarou. Príslušné basové gombíky sú C príp. c

Štvoradová heligónka, štvrtá rada (F – rada)
Máte štvorradovku? Tiež na F- rade (štvrtej, pre štvorradovku vnútornej rade) je jeden stojatý tón, podľa ktorého sa dá orientovať, tiež je na 6. gombíku a pri tlaku je dominantný tón príslušnej tóniny. Symboly nôt pre gombíky štvrtej rady sa umiestňujú na notové čiary a pred hlavičku noty sa pridá dvojitý krížik (alebo iba dvojitý krížik namiesto hlavičky). Stojatý tón štvrtej rady je zobrazený na štvrtej čiare rovnako s dvojitým krížikom. Príslušné basové gombíky sú F príp. f.
Zdroj: www.volksmusikschule.at , so súhlasom pána Franza Fuchsa
Pripravil: Vlado Michálek , január 2007