sobota 25. novembra 2006

Súťaž v Špačinciach

Členovia KPH Senica, Pavol Vacula z Prietrže a Miroslav Buzrla zo Skalice, sa zúčastnili koncom minulého roku súťažnej prehliadky ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov. Najprv sa predstavili na regionálnej prahliadke v Kuklove, z ktorej obidvaja postúpili. V krajskom kole, ktoré sa konalo v novembri minulého roku v Špačinciach porota rozhodla, že v kategórii inštrumentalistov bude Trnavský kraj v celoslovenskom kole reprezentovať v hre na heligónku Miroslav Buzrla. Gratulujeme a želáme veľa úspechov

nedeľa 3. septembra 2006

II. ročník na Furmanskom dvore

Holíč, Posedenie pri heligónke II. - Švorhodinové sólové a skupinové vystúpenia členov klubu na Furmanskom dvore v Holíči. V programe sa predstavili noví členovia Viliam Klč, Vladimír Hlaváček a Vladimír Michálek. Hosťami tohoročného posedenia boli Severín Čech a Dušan Šedivý z Borského Mikuláša, Štefan Bašovský z Trnavy a súrodenci Eleonora a Reinhard Brandstetter z rakúskeho Hohenau.

Tak ako aj v minulom roku bol pri príležitosti podujatia bol vydaný spevník s programom. Kompletný štyrhodinový záznam z vystúpení si možte objednať na VHS alebo DVD u organizátorov na tel. 034-6683393.