sobota 1. januára 2005

Vznik, historia a poslanie.

Klub priateľov heligónky pri Mestskom kultúrnom stredisku v Senici vznikol v roku 2001. Jeho zakladateľom a vedúcim je kunovský rodák, muzikant a pedagóg Mgr. Pavol Grimm. Je autorom prvej učebnice hry na heligónku na Slovensku.
Der Club der Heligonkafrunde der städtischen kulturellen Zentrale in Senica wurde im Jahre 2001 gegründet. Sein Gründer und Leiter ist der Landsmann von Kunov, Musiker sowie Pädagoge und Mgr. Pavol Grimm. Er ist auch Autor des ersten Lehrbuches zum Spielen der Heligonka (Harmonika) in der Slowakei.
Klub v sučasnosti združuje 18 členov vo veku od 9 - 80 rokov. Členovia sa pod vedením Mgr. Grimma stretávajú na pravidelných stretnutiach a zúčastňujú sa rôznych vystúpeniach a prehliadkach.
Unter der Leitung von Mgr.Grimm treffen sich diese zum regelmäßigen Musizieren und für Auftritte bei den verschiedensten Gelegenheiten.

Žiadne komentáre: