streda 22. mája 2019

Klub priateľov heligónky v Senici stále činný.


Na Námestí oslobodenia v Senici, tak ako každý rok na prvomájových oslavách vystupovali členovia KPH aj tento rok.
V úvodnej časti dopoludňajšieho programu zahrali vo svojom vymedzenom čase niekoľko ľudových piesní pod taktovkou člena klubu Eligiusa Štepanovského. 
Z tohoto vystúpenia bolo vidieť, že KPH je stále činný, jeho členovia sa pravidelne schádzajú a nacvičujú nové piesne. Veríme, že klub bude mať podporu aj u nového vedenia mesta Senice. Niektorí starší členovia ukončili pôsobenie v klube, avšak počet členov sa rozšíril o nových a aj mladých heligonkárov. Všetci účinkujúci zahrali niekoľko spoločných skladieb a svojou hrou a spevom potešili mnohých návštevníkov prvomájových osláv.
Aj tohtoročné vystúpenie je dôkazom toho, že heligónka má aj medzi mladými svojich poslucháčov a protagonistov a veríme, že aj medzi nimi budú úspešní pokračovatelia tohoto skvelého a vzácneho heligonkárskeho kumštu.nedeľa 14. januára 2018

Z futbalistu telom i dušou – heligonkár


Tomáša Poláka z Radošoviec možno považovať za hráča. Najskôr hrával za rodnú obec futbal, na výpomoc si odskočil do neďalekých Duboviec. Po ukončení aktívnej činnosti zase hráva na heligónku.
To prvé mu išlo akosi prirodzene, veď chlapci z dediny sa zvyčajne ako prvé vyberú na ihrisko. K hraniu na heligónke sa musel dopracovať svojou usilovnosťou a vytrvalosťou, keďže so samotnou hrou na ňu začal v pokročilom veku.
Bavilo ho spievať, bol vodcovskou osobnosťou v kabíne mužstva, keď si zanôtili po víťaznom zápase, či pri oslavách životných jubileí spoluhráčov. Jeho snom však bolo naučiť sa hrať na heligónke. Najviac ho to k tomuto nástroju ťahalo počas zimných mesiacov, keď po večeroch nebolo čo robiť. A tak keď zavesil fubalové kopačky na klinec, intenzívnejšie sa začal zaujímať o hru na heligónke.

Pomocná ruka od Pavla Grimma

Získal si kontakt na heligonkárov v Senici a pomocnú ruku mu podal ten najpovolanejší, samotný Pavol Grimm, zakladateľ Klubu priateľov heligónky (KPH) pri MsKS v Senici a autor viacerých knižných publikácií o hre na heligónke, jednou z nich je aj známa Škola hry na heligónku, uznávaná mnohými skvelými hráčmi na tento nástroj.


„Tomáš prišiel ku mne po prvýkrát začiatkom decembra 2013 a hneď ma na ňom upútal jeho obrovský záujem o hru na tento krásny nástroj, čo je veľký predpoklad úspechu,“ zaspomínal na začiatok spolupráce s Tomášom Pavol Grimm. „Začínali sme prakticky od samého začiatku. Keďže ešte nemal vlastný hudobný nástroj, zapožičal som mu svoju heligónku. Chodieval ku mne dvakrát do týždňa, robil veľké pokroky a do vianoc už vedel hrať Tichú noc.“ 
Keď už bolo u Tomáša badať výrazné zlepšenie, pozval ho Pavol Grimm do Klubu priateľov heligónky v Senici, čo mu opäť pomohlo k ďalšiemu zlepšovaniu sa a napredovaniu. Tu sa spoznal aj s viacerými heligonkármi z okolitých obcí. Svoje sily spojil najmä s Dominikom Staškom z Oreského, Vladimírom Michálkom so Skalice, ale aj so Skaličanom Tiborom Kutálkom, s ktorými si spoločne pri rôznych príležitostiach zahrajú. Tibor je známy hokejista, odchovanec HK 36 Skalica a aj dvojnásobným majstrom Slovenska v dresoch Košíc i Nitry. Na vystúpenia do rôznych miest ich väčšinou pozývajú kamaráti i usporiadatelia.
„Spoločne sme začali vystupovať v roku 2014. Vystupujeme v ľudových krojoch, každý máme vlastný kroj z obce odkiaľ pochádzame. Môj radošovský mi ušila staršia sestra, za čo by som sa jej chcel aj touto cestou srdečne poďakovať,“ hovorí Tomáš Polák, ktorý má k folklóru kladný vzťah. Zaujíma sa o kultúrne aj spoločenské dianie vo svojej obci. Je členom speváckeho súboru Radošovjané, ktorý príležitostne doprevádza aj na heligónku.
K uctievaniu krásnych tradícií vedie aj svoje dve dcéry, ktorým takisto zabespečil vlastné kroje, do ktorých sa radi pri rôznych podujatiach v obci obliekajú, ako napr. dožinky či slávnosti Sv. Hurbana v radošovských vinohradoch. Dnes si už s nimi každoročne na Vianoce pri stromčeku za doprovodu heligónky zaspievajú Tichú Noc.

Heligonkár, ale aj výrobca heligóniek

Tomáš Polák sa živí stolárčinou. A práve táto profesia nedala spať Pavlovi Grimmovi. „Presvedčil som Tomáša, keďže je od fachu, aby skúsil aj výrobu heligónky. Keď to dokážu hocijaký majstri od železa, určite by to dokázal aj on.“ 


Lenže kde a ako začať, keď s tým nemal žiadne skúsenosti. Bol by to z jeho strany veľký krok do neznáme. „Napriek tomu ma táto ponuka však oslovila, keďže sa zo mňa stal ´blázon´ do heligónky. Navštívil som viacerých známych výrobcov heligóniek, či už na Slovensku, v Čechách a tiež pána Nováka až v slovinskej Ljubljane. Tento pán nemal predo mnou žiadne tajnosti, ochotne mi pomohol, poradil, poukazoval výrobnú halu a dokonca som si odtiaľ priviezol plný kufor komponentov na výrobu heligónky,“ hovorí Tomáš Polák.

Heligónka ako dar

Keď sa Pavlovi Grimmovi blížila okrúhla osemdesiatka, zahrali na neho najbližší poriadnu „habaďúru.“ Manželka vedela o jeho túžbe po novej heligónke. Nahovorila mu však, že mu do daru kúpila krásny samovar, no v skutočnosti v krabici od samovaru bola novučičká heligónka. Po rozbalení daru boli veru v jeho očiach aj slzy. A túto heligónku pre neho vyrobil práve Tomáš Polák. „Času nazvyš sme nemali. Veľmi mi s tým pomohol Elígius Štepanovský zo Senickej heligónky, chýbajúce veci sme zohnali v Novej Bani u pána Číka a s okrasnými vecami mi helfol môj kamarát Karol Václav. Nakoniec sa nám termín stihnúť podarilo. Vidieť radosť v očiach pána Grimma bolo mojou odmenou i poďakovaním za všetko, čo ma naučil,“ aj takto vyjadril poďakovanie svojmu učiteľovi T. Polák. život vdýchol aj staršiemu nástroju, ktorý si v dezolátnom stave priviezol z Moravy a treťou je tá, s ktorou sa sám postaví pred vďačné obecenstvo a je na nej aj jeho meno.

Tomáš Polák svoje mimopracovné záujmy spojil s folklórom. Prajeme mu, aby mu vydržal čo najdlhšie, veď Slovensko a jeho jednotlivé regióny potrebujú viac takýchto zanietených ľudí, ktorí by naše bohaté kultúrne tradície, výrazný a zaujímavý folklór dôsledne udržiavali čo najdlhšie a prenášali z generácie na generáciu.

piatok 2. júna 2017

V. Posedenie pri heligónke v Sobotišti


     Dňa 20.mája 2017 sa v kultúrnom dome v Sobotišti konalo V. Posedenie pri heligónke, ktoré zorganizovalo Občianske združenie Folklórna skupina Sobotište. Naše pozvanie prijali hráči na heligónku z okresov, Senica, Skalica, Myjava, Uherské  Hradište, Námestovo, Nitra, Nové Zámky, Hlohovec, Nové mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Žilina. Už po druhý krát sa prezentoval svojimi harmonikami ich výrobca Ing. Emil Jelínek z Kysuckého Nového mesta.
     Po úvodnom slove starostu obce a piesni v podaní OZ FS Sobotište sa postupne v dvoch blokoch predstavili samotní účinkujúci, ktorí vystúpili jednotlivo, alebo v zoskupeniach. Svojou hrou a majstrovstvom  potešili nejedného diváka, ktorý k nám zavítal. Prišli domáci fanúšikovia, ale hlavne cezpoľní. Posedenie sprevádzala výborná atmosféra, diváci spievali spoločne s muzikantmi, počas ich vystúpení a odmeňovali ich dlhým potleskom. V závere programu vystúpila ako hosť pána Ing. Emila Jelínka nová hudobná skupina HELIGONICA pod vedením Mariána Šišovského, ktorá momentálne žne obrovský úspech na hudobnej stanici TV Šláger.    
     Po skončení programu sa hralo, spievalo a tancovalo do neskorých hodín v priestoroch celého kultúrneho domu.
     Veríme, že chvíle strávené na tomto podujatí priniesli pozitívnu energiu a  nezabudnuteľný zážitok návštevníkom a potešili nejedno srdce, pretože ľudia, ktorí majú radi ľudové piesne umocnené hrou na heligónku si ich vždy radi vypočujú.
   Srdečná vďaka všetkým účinkujúcim, prajeme im veľa takýchto krásnych vystúpení a veľa skvelých poslucháčov. Už dnes sa tešíme na ďalší ročník!

OZ FS Sobotište


pondelok 14. novembra 2016

13. ročník Seminára o ľudovej piesni

Spolok hudobného folklóru pri SHÚ a Záhorské múzeum v Skalici Vás pozývajú na Seminár o ľudovej piesni 2016, ktorý sa uskutoční v malej sále Domu kultúry v Skalici v sobotu 19. novembra 2016 od 10.00 hod. 

Podujatie je koncipované ako každoročne organizovaný odborný seminár určený členom Spolku hudobného folklóru a ďalším odborníkom, metodikom, pedagógom a aktívnym folklórnym interpretom. Jeho dramaturgiu tvoria príspevky vopred vybraných znalcov v tejto oblasti a diskusia, ďalej sprievodné podujatia, obsahom súvisiace so zameraním seminára.
Ústrednou témou seminára v roku 2016 bude edičná činnosť a problémy publikačného spracovania piesňovej tradície a inštrumentálnej interpretácie piesňového materiálu v oblasti západného Slovenska, Záhoria a slovensko-moravského pomedzia. Ďalšou z tém budú otázky spojené so spôsobom uchovávania ľudovej hudobnej kultúry v múzeách a o jej šírení, propagácii či scénickom spracovaní hudobného folklóru. Podujatie je z hľadiska zvolených tém i spätnej väzby a aplikovateľnosti prezentovaných dát mimoriadne aktuálne.
Autori príspevkov: Ondrej Demo, Stanislav Dúžek, Jana Ambrózová, Kateřina Kovaříková, Lucie Uhlíková, František Šalé, Stanislav Grich, Helena Jurasovová-Blahová, Jozef Lehocký, Peter Obuch, Peter Michalovič.

štvrtok 23. júna 2016

4. Posedenie pri heligónke v Sobotišti


     Po ročnej prestávke sme sa opäť stretli 11. júna 2016  v kultúrnom dome v Sobotišti na IV. Posedení pri heligónke, ktoré zorganizovalo Občianske združenie Folklórna skupina Sobotište.
Naše pozvanie prijali hráči na heligónku z okresov, Senica, Skalica, Myjava, Uherské Hradište.  Na tomto podujatí sa prezentoval výrobca harmoník Ing.Emil Jelínek z Kysuckého Nového Mesta. Premiéru mala jeho najnovšia heligónka s MIDI LIMEX systémom  v ktorom je nahratých asi  200 rôznych  hudobných nástrojov.
     Po úvodnom slove starostu obce a piesni v podaní OZ FS Sobotište sa postupne predstavili samotní účinkujúci , ktorí vystúpili jednotlivo, alebo v zoskupeniach. Svojou hrou a majstrovstvom  potešili nejedného diváka, ktorý k nám zavítal. Prišli domáci fanúšikovia, ale hlavne cezpoľní.
     Posedenie sprevádzala výborná atmosféra, diváci spievali spoločne s muzikantmi, počas ich vystúpení a odmeňovali ich dlhým potleskom.
     V závere programu pozdravil všetkých Ing .Emil Jelínek, výrobca heligóniek z Kysuckého Nového Mesta, ktorého otec je rodák zo Sobotišťa.
     Hru na jeho nástroje predviedli Ing.Martin Čerňanský zo Žiliny, Juraj Kvočka z Krasňan  a Marián Šišovský z Trenčína.
     Po skončení programu sa hralo, spievalo a tancovalo do neskorých hodín.
Veríme, že chvíle strávené na tomto podujatí priniesli nezabudnuteľný zážitok návštevníkom a potešili nejedno srdce, pretože ľudia, ktorí majú radi ľudové piesne umocnené hrou na heligónku si ich vždy radi vypočujú.

     Srdečná vďaka všetkým účinkujúcim, prajeme im veľa takýchto krásnych vystúpení a veľa skvelých poslucháčov.
Už dnes sa tešíme na ďalší ročník!

OZ FS Sobotište
Foto: Ľubica K. Melišová
štvrtok 25. februára 2016

Kniha Peťu Michaloviča - ĽUDOVÁ NÁSTROJOVÁ HUDBA NA ZÁHORÍ

  Všetkým priaznovcom muziky, dávame do pozornosti novú knihu "ĽUDOVÁ NÁSTROJOVÁ HUDBA NA ZÁHORÍ – Jej štýlové vrstvy a typy nástrojových zoskupení".
    Autor sa na 171 stranách podrobnejšie zaoberá ľudovou hudbou v záhorskom regióne s dôrazom na jej inštrumentálnu podobu.
   V ôsmych kapitolách členených sčasti chronologicky, ale najmä so zameraním na jednotlivé hudobné nástroje a ich zoskupenia, sa venuje herným štýlom, repertoárom a najmä konkrétnym mapovaním muzikantských osobností v jednotlivých obciach Záhoria.
   Jednu z kapitol autor venoval heligónke a harmonike. Jednak ako sólovému nástroju v ľudovej hudbe, ale aj heligónke v rôznych nástrojových zoskupeniach. Zaujímavé čítanie o tomto nástroji je vďaka dlhoročnému terénnemu výskumu autora popretkávané množstvom faktov, mien miestnych heligonkárov, kapiel a opisov štýlu ich hry.
    Kniha obsahuje veľa hodnotných informácií o typoch a ladeniach heligóniek používaných minulosti, o heligónke ako neodmysliteľnej súčasti najrôznejších životných a spoločenských udalostí. Čitateľ sa tak vráti o storočie späť, do doby keď  bežne heligónka hrávala na svadbe trebárs s husľami, trúbkou a saxofónom. Tí skôr narodení si zaspomínajú na výborných muzikantov, ktorých poznali osobne alebo z rozprávania.     
     Prvá prezentácia knihy sa uskutočnila v Záhorskom múzeu v Skalici 18.2.2016. Ďalšie prezentácie sú naplánované na 3.3. o 17.00 v Galérii Jána Mudrocha v Senici a 22.3. o 17.00 v UĽUV Bratislave.


Video so súhlasom TV Skalica

nedeľa 27. septembra 2015

Na Rozsutci po šiesty krát.

Tohtoročného tradičného výstupu na Veľký Rozsutec, ktorý organizuje náš kamarát Laco Rybár z Martina sa minulý víkend  poprvýkrát zúčastnili aj naši členovia Dominik Stašek a Tomáš Polák. Účastníci akcie absolvovali výstup a zostup s prevýšením vyše 1000 metrov a dĺžkou spolu takmer 21 kilometrov so začiatkom pri penzióne Diery krátko po pol deviatej.  Po návrate, po vyše ôsmych hodinách, sme v príjemnej atmosfére koliby spolu s kamarátmi pomuzicírovali.
Ďakujeme organizátorom za pozvanie a tešíme sa na budúci rok. 

Vlado Michálek


pondelok 13. júla 2015

Gratulujeme k životnému jubileu.   V sobotu 11. júla 2015 oslávil svoje 80. narodeniny pán Mgr. Pavol Grimm.
   Je zakladateľom Klubu priateľov heligónky v Senici, kde bol do minulého roka aj jeho vedúcim. V sučasnosti je členom zoskupenia Senická heligónka. 

   Pri príležitosti jeho životného jubilea mu jeho manželka s rodinou venovala nádhernú heligónku, ktorú pre túto príležitosť vyrobil Tomáš Polák za odbornej pomoci Eligiusa Štepanovského. 

   V mene klubu oslávencovi želáme pevné zdravie a ešte veľa pekných chvíľ s heligonkou. 

utorok 7. júla 2015

Cena z Hlohovca

Cenu primátora mesta Hlohovec si zo 6. ročníka podujatia Šulekovská harmonika, ktoré sa konalo 27. júna v miestnej časti Šulekovo, priniesla senická heligónkarka Anna Celleryová, členka Klubu priateľov heligónky pri MsKS Senica. 
Nerozhodovala porota, ale diváci, ktorí najväčším potleskom  odmenili práve našu reprezentantku, a to jej zaručilo zisk  putovného pohára primátora Hlohovca. Na podujatí vystúpilo 22 účinkujúcich, pani  Celleryová bola jednou z dvoch reprezentantov Záhoria.