pondelok, 14. novembra 2016

13. ročník Seminára o ľudovej piesni

Spolok hudobného folklóru pri SHÚ a Záhorské múzeum v Skalici Vás pozývajú na Seminár o ľudovej piesni 2016, ktorý sa uskutoční v malej sále Domu kultúry v Skalici v sobotu 19. novembra 2016 od 10.00 hod. 

Podujatie je koncipované ako každoročne organizovaný odborný seminár určený členom Spolku hudobného folklóru a ďalším odborníkom, metodikom, pedagógom a aktívnym folklórnym interpretom. Jeho dramaturgiu tvoria príspevky vopred vybraných znalcov v tejto oblasti a diskusia, ďalej sprievodné podujatia, obsahom súvisiace so zameraním seminára.
Ústrednou témou seminára v roku 2016 bude edičná činnosť a problémy publikačného spracovania piesňovej tradície a inštrumentálnej interpretácie piesňového materiálu v oblasti západného Slovenska, Záhoria a slovensko-moravského pomedzia. Ďalšou z tém budú otázky spojené so spôsobom uchovávania ľudovej hudobnej kultúry v múzeách a o jej šírení, propagácii či scénickom spracovaní hudobného folklóru. Podujatie je z hľadiska zvolených tém i spätnej väzby a aplikovateľnosti prezentovaných dát mimoriadne aktuálne.
Autori príspevkov: Ondrej Demo, Stanislav Dúžek, Jana Ambrózová, Kateřina Kovaříková, Lucie Uhlíková, František Šalé, Stanislav Grich, Helena Jurasovová-Blahová, Jozef Lehocký, Peter Obuch, Peter Michalovič.

štvrtok, 23. júna 2016

4. Posedenie pri heligónke v Sobotišti


     Po ročnej prestávke sme sa opäť stretli 11. júna 2016  v kultúrnom dome v Sobotišti na IV. Posedení pri heligónke, ktoré zorganizovalo Občianske združenie Folklórna skupina Sobotište.
Naše pozvanie prijali hráči na heligónku z okresov, Senica, Skalica, Myjava, Uherské Hradište.  Na tomto podujatí sa prezentoval výrobca harmoník Ing.Emil Jelínek z Kysuckého Nového Mesta. Premiéru mala jeho najnovšia heligónka s MIDI LIMEX systémom  v ktorom je nahratých asi  200 rôznych  hudobných nástrojov.
     Po úvodnom slove starostu obce a piesni v podaní OZ FS Sobotište sa postupne predstavili samotní účinkujúci , ktorí vystúpili jednotlivo, alebo v zoskupeniach. Svojou hrou a majstrovstvom  potešili nejedného diváka, ktorý k nám zavítal. Prišli domáci fanúšikovia, ale hlavne cezpoľní.
     Posedenie sprevádzala výborná atmosféra, diváci spievali spoločne s muzikantmi, počas ich vystúpení a odmeňovali ich dlhým potleskom.
     V závere programu pozdravil všetkých Ing .Emil Jelínek, výrobca heligóniek z Kysuckého Nového Mesta, ktorého otec je rodák zo Sobotišťa.
     Hru na jeho nástroje predviedli Ing.Martin Čerňanský zo Žiliny, Juraj Kvočka z Krasňan  a Marián Šišovský z Trenčína.
     Po skončení programu sa hralo, spievalo a tancovalo do neskorých hodín.
Veríme, že chvíle strávené na tomto podujatí priniesli nezabudnuteľný zážitok návštevníkom a potešili nejedno srdce, pretože ľudia, ktorí majú radi ľudové piesne umocnené hrou na heligónku si ich vždy radi vypočujú.

     Srdečná vďaka všetkým účinkujúcim, prajeme im veľa takýchto krásnych vystúpení a veľa skvelých poslucháčov.
Už dnes sa tešíme na ďalší ročník!

OZ FS Sobotište
Foto: Ľubica K. Melišová
štvrtok, 25. februára 2016

Kniha Peťu Michaloviča - ĽUDOVÁ NÁSTROJOVÁ HUDBA NA ZÁHORÍ

  Všetkým priaznovcom muziky, dávame do pozornosti novú knihu "ĽUDOVÁ NÁSTROJOVÁ HUDBA NA ZÁHORÍ – Jej štýlové vrstvy a typy nástrojových zoskupení".
    Autor sa na 171 stranách podrobnejšie zaoberá ľudovou hudbou v záhorskom regióne s dôrazom na jej inštrumentálnu podobu.
   V ôsmych kapitolách členených sčasti chronologicky, ale najmä so zameraním na jednotlivé hudobné nástroje a ich zoskupenia, sa venuje herným štýlom, repertoárom a najmä konkrétnym mapovaním muzikantských osobností v jednotlivých obciach Záhoria.
   Jednu z kapitol autor venoval heligónke a harmonike. Jednak ako sólovému nástroju v ľudovej hudbe, ale aj heligónke v rôznych nástrojových zoskupeniach. Zaujímavé čítanie o tomto nástroji je vďaka dlhoročnému terénnemu výskumu autora popretkávané množstvom faktov, mien miestnych heligonkárov, kapiel a opisov štýlu ich hry.
    Kniha obsahuje veľa hodnotných informácií o typoch a ladeniach heligóniek používaných minulosti, o heligónke ako neodmysliteľnej súčasti najrôznejších životných a spoločenských udalostí. Čitateľ sa tak vráti o storočie späť, do doby keď  bežne heligónka hrávala na svadbe trebárs s husľami, trúbkou a saxofónom. Tí skôr narodení si zaspomínajú na výborných muzikantov, ktorých poznali osobne alebo z rozprávania.     
     Prvá prezentácia knihy sa uskutočnila v Záhorskom múzeu v Skalici 18.2.2016. Ďalšie prezentácie sú naplánované na 3.3. o 17.00 v Galérii Jána Mudrocha v Senici a 22.3. o 17.00 v UĽUV Bratislave.

video

Video so súhlasom TV Skalica

nedeľa, 27. septembra 2015

Na Rozsutci po šiesty krát.

Tohtoročného tradičného výstupu na Veľký Rozsutec, ktorý organizuje náš kamarát Laco Rybár z Martina sa minulý víkend  poprvýkrát zúčastnili aj naši členovia Dominik Stašek a Tomáš Polák. Účastníci akcie absolvovali výstup a zostup s prevýšením vyše 1000 metrov a dĺžkou spolu takmer 21 kilometrov so začiatkom pri penzióne Diery krátko po pol deviatej.  Po návrate, po vyše ôsmych hodinách, sme v príjemnej atmosfére koliby spolu s kamarátmi pomuzicírovali.
Ďakujeme organizátorom za pozvanie a tešíme sa na budúci rok. 

Vlado Michálek


pondelok, 13. júla 2015

Gratulujeme k životnému jubileu.   V sobotu 11. júla 2015 oslávil svoje 80. narodeniny pán Mgr. Pavol Grimm.
   Je zakladateľom Klubu priateľov heligónky v Senici, kde bol do minulého roka aj jeho vedúcim. V sučasnosti je členom zoskupenia Senická heligónka. 

   Pri príležitosti jeho životného jubilea mu jeho manželka s rodinou venovala nádhernú heligónku, ktorú pre túto príležitosť vyrobil Tomáš Polák za odbornej pomoci Eligiusa Štepanovského. 

   V mene klubu oslávencovi želáme pevné zdravie a ešte veľa pekných chvíľ s heligonkou. 

utorok, 7. júla 2015

Cena z Hlohovca

Cenu primátora mesta Hlohovec si zo 6. ročníka podujatia Šulekovská harmonika, ktoré sa konalo 27. júna v miestnej časti Šulekovo, priniesla senická heligónkarka Anna Celleryová, členka Klubu priateľov heligónky pri MsKS Senica. 
Nerozhodovala porota, ale diváci, ktorí najväčším potleskom  odmenili práve našu reprezentantku, a to jej zaručilo zisk  putovného pohára primátora Hlohovca. Na podujatí vystúpilo 22 účinkujúcich, pani  Celleryová bola jednou z dvoch reprezentantov Záhoria. 

nedeľa, 30. novembra 2014

Stretnutie v Holíči po novom ...

Novú formu muzicírovania si odskúšali účastníci verejného otvoreného stretnutia nielen heligonkárov, ktoré sa uskutočnilo v sobotu v reštaurácii na Špici v Holíči. Okrem členov klubu zahrali a zaspievali spevácka skupina Valša, ľudová hudba Šibénka a kamaráti heligonkári z Dežeríc, Borského Mikuláša, Skalice a Popudín. V priateľskej atmosfére bez ozvučenia a bez pódia sa postupne muzikanti a speváci predviedli individuálne a potom už pokračovala spoločná voľná zábava. Všetci sme sa zhodli, že akcia sa vydarila a stretnutie si zopakujeme aj na inom mieste. 
Do skorého videnia, priatelia!piatok, 5. septembra 2014

Predhodové posedenie pri heligónke v Kunove

Členovia Klubu priateľov heligónky pri MsKS v Senici pripravili 23.augusta v Spoločenskom dome v Kunove už v poradí 13. ročník tradičného Predhodové posedenie pri heligónke. Na podujatí sa predstavilo sólovou hrou i spevom 12 členov - heligónkarov zo Senice, Hlbokého, Prietrže, Holíča, Skalice, Borského sv. Jura a Radošoviec. 
Muzikanti si v úvode i závere podujatia spoločne zahrali, za výdatnej speváckej pomoci početného publika, niekoľko piesní a verejne poďakovali vedúcemu KPH Mgr. Pavlovi Grimmovi za doterajšiu organizátorskú prácu, metodicko - odbornú pomoc pri výuke hry na heligónku. O výborné občerstvenie sa postaralo Poľovné združenie Vinohrady Kunov. 
Záver vydareného podujatia patril známemu hudobnému zoskupeniu Senická heligónka, ktorá hrala i do tanca.