štvrtok, 5. júna 2014

Sobotišské posedenie pri heligonke.

V sobotu 31.mája 2014 patrili priestory kultúrneho domu v Sobotišti krásnym ľudovým piesňam  za sprievodu  heligóniek na  III. Posedení pri heligónke, ktoré zorganizovala Únia žien v Sobotišti v spolupráci s Folklórnou skupinou , ktorá pôsobí pri Únii žien.    
     Privítali sme medzi sebou heligónkarov zo Senice, Hlbokého, Prietrže, Oreského, Lopašova, Holíča, Popudinských Močidlan, Častkova, Skalice, Borského Mikuláša, Myjavy, Vrboviec,  Hrašného, Rudníka, ba merali k nám cestu aj z  Hornej Marikovej, okres Považská Bystrica a z Diakovej, okres Martin.
     Úvod patril folklórnej skupine zo Sobotišťa a potom sa postupne v troch blokoch predstavili samotní účinkujúci. Vystúpili jednotlivo, alebo v zoskupeniach. Svojou hrou a majstrovstvom potešili nejedného diváka, ktorý k nám zavítal. Prišli sem nielen domáci fanúšikovia, ale aj cezpoľní.
Posedenie sprevádzala výborná atmosféra, diváci spievali spoločne s muzikantmi počas ich vystúpení a odmeňovali ich dlhým potleskom.
Spievalo sa aj počas prestávok a výborná nálada pokračovala naďalej, kedy sa spievalo a tancovalo do neskorých hodín.
     Veríme, že chvíle strávené na tomto podujatí priniesli nezabudnuteľný zážitok návštevníkom a potešili nejedno srdce, pretože ľudia, ktorí majú radi ľudové piesne umocnené hrou na heligónku si ich vždy radi vypočujú.
Srdečná vďaka všetkým účinkujúcim, prajeme im veľa takýchto krásnych vystúpení a veľa skvelých poslucháčov.
Už dnes sa tešíme na ďalší ročník!

Výbor Únie žien v Sobotišti.

streda, 12. februára 2014

Aktivity Senickej heligónky

O krátky rozhovor sme požiadali manažéra a hráča na bicie nástroje Senickej heligónky Mgr. Branislava Grimma.

Minulý rok bol pre Vaše hudobné zoskupenie veľmi úspešný. Ako ste umelecky vykročili do nového roka 2014?
      Začiatok nového roka 2014 zastihol našu hudobnú skupinu povedané športovou terminológiou  ,,v plnom nasadení“. Umelecký vedúci Mgr. Pavol Grimm pripravil 13 nových ľudových piesní predovšetkým zo Senice a Záhoria. Skladby s výborným aranžmánom sme nahrali v priebehu januára vo svojom, môžeme povedať, domovskom štúdiu u Ing. Tomáša Kmeťa v Šulekove. Vznikol v poradí už štvrtý CD album, ktorý dostal pomenovanie Neňi lepší jako z jara. Z nahrávacieho štúdia sme na pozvanie Československej ľudovej televízie Šláger a vydavateľstva Česká muzika odcestovali na nahratie relácie Šláger štúdio. Pre tento program sme k novému CD nahrali i 11 videoklipov. So speváčkou Tatianou Závodskou som tiež v januári nakrúcal na pozvanie trenčianskej skupiny Sonet pre TV Šláger mimoriadne sledovanú, obľúbenú reláciu Varíme s... Nesmiem ani opomenúť, že naše heligónky prešli drobnou údržbou, naladením šikovnými rukami Elígiusa Štepanovského.

Čo pripravujete pre fanúšikov heligónky v tomto roku?
        Popri vydaniu už spomínaného nového CD a DVD albumu pripravujeme v Dome kultúry Kunov  v spolupráci s MsKS a o.z. Klub priateľov kultúry Senica otvoriť stálu hudobnú scénu. Ňou by sme chceli priaznivcom nielen heligónky, ale i iných hudobných žánrov, umožniť navštevovať  pravidelné koncerty spojené i s tancom. Máme už ako hostí našich koncertov dohodnuté mnohé obľúbené skupiny, ktoré poznajú diváci z TV Šláger resp. TV Senzi. Taktiež pripravíme naše tradičné posedenia pri heligónke – Petro-Pavlovské, Predhodové, Martinské. Tešíme sa i na stretnutia s priateľmi ľudovej pesničky na podujatiach, ktoré pripravuje MsKS ako Oslavy 1.mája, Kultúrne leto, Hudba v meste, Úcta k starším resp. kultúrne inštitúcie, podnikatelia, firmy a tretí sektor.


Za rozhovor ďakuje Marek Grimm

utorok, 7. januára 2014

Smutná udalosť minulého roka.

Koncom minulého roka sme v Klube priateľov heligonky v Senici zaznamenali smutnú udalosť. V decembri od nás navždy do heligonkárskeho neba vo veku 86 rokov odišiel pán Imrich Oravec zo Rozbehov. Šedivý pánko, pohodový, vždy usmievavý a veľmi priateľský. Ak mu to zdravie dovolilo a cesta z Rozbehov bola zjazdná, nikdy nevynechal žiadne stretnutie s kamarátmi heligonkármi. Aké bolo jeho priateľstvo s heligonkou sa dozvedáme z rozprávania Mgr. Pavla Grimma:

     „Imrich Oravec sa narodil v roku 1927 v Rozbehoch. Ako 8 ročný chlapec obdivoval v hre na heligonku svojho starého suseda Štefana Oravca. Ten bol k nemu veľmi zhovievavý a keď videl jeho záujem a talent, dal mu na nej aj niekedy si troška zahrať. Ako 12 ročného ho naučil hrať na heligonku jeho bratranec Milan Oravec. Mal 2-radovú, 4-hlasnú heligonku od Antonína Hlaváčka. 
     Imrich si prvú harmoniku kúpil sám ako 14 ročný a to 2-radovú od Jozefa Hlaváčka a kúpil si ju až v Plaveckom Mikuláši. Cesta za kúpou bola veľmi nepríjemná, nakoľko ju absolvoval v zimnom a veľmi nepríjemnom počasí. Išiel pešo z Rozbehov až do Plaveckého Mikuláša. Za harmoniku si vypýtal 400 korún (bolo to v roku 1941), ktoré bez akéhokoľvek jednania od radosti vyplatil. Harmoniku vopchal do plecniaka, poďakoval sa za kúpu a znova pešo za nepríjemného počasia  razil cestu do Rozbehov. Harmonika vzhľadom na nepriaznivé počasie, bola veľmi zvlhnutá, takže sa na nej nedalo skoro nič zahrať. Reakcia jeho otca, ktorý mu na jej zakúpenie dal ťako zarobené peniaze bola veľmi nepríjemná. Neskôršie ju predal a kúpil si heligónku značky Hohner.
     Prvú pieseň, ktorú sa naučil hrať bol valčík „Bledulienka bledá, ráda s chlapci sedá, sedela by do dňa, stála do poludnia.“ Na hru na heligonke mal veľký vplyv spomínaný bratranec Milan, ktorý s ďalšími kamarátmi v zostave heligonka, trubka, husle, bubon, poriadali takmer každú nedeľu v popoludňajších hodinách tanečné zábavy, na ktorých obdivoval hlavne hru na heligonku. Verejne začal vystupovať ako 17 ročný na rôznych rodinných a obecných podujatiach. Hrával až do nástupu na základnú vojenskú službu a tam sa preorientoval na chromatickú harmoniku. Na tejto potom hrával na hudobnom krúžku pri osvetovej besede v Cerovej až do roku 1976. 
     Po založení Klubu priateľov heligonky v Senici vstúpil do tohto združenia v roku 2002 ako 75-ročný so snahou zlepšiť sa v hre na heligónke. Kúpil si potom aj dve 3-radové heligonky značky Delicia v ladení BEsAs a v ladení GCF. Na heligónke posledné roky hral každý deň. Pretože mu bola spoločníkom osamelého vdovca, ktorá vyplňovala chvíle samoty. V posledných rokoch velmi rád hrával v zoskupení s kamarátmi Tonom Pulmanom, Vladom Žákom a Palom Jarábkom.“


Česť jeho pamiatke.

streda, 24. apríla 2013

II. Posedenie pri heligónke v Sobotišti


Základná organizácia Únie žien v Sobotišti v spolupráci s folklórnou skupinou usporiadala dňa 13.apríla 2013 v priestoroch kultúrneho domu II. Posedenie pri heligónke.
Organizátori privítali medzi sebou členov Klubu priateľov heligónky zo Senice a tí zasa k nám prilákali svojich priateľov z Myjavy, Rudníka, Hornej Súče, Veľkých Bieroviec, Borského Mikuláša, Vrboviec, Častkova, Prietrže, Popudinských Močidlan, Holíča a Skalice. Predstavili sa aj heligónkarky z okresu Vsetín z Moravy.
Úvod patril folklórnej skupine zo Sobotišťa a potom sa predstavili deti základných škôl zo Sobotišťa, Senice, Hlbokého a Hornej Súče. Nasledovali individuálne vystúpenia ale aj zoskupenia heligónkarov. Svojou hrou a majstrovstvom potešili nejedného diváka, ktorý k nám zavítal. Prišli sem nielen domáci fanúšikovia, ale aj cezpoľní.
Posedenie sprevádzala výborná atmosféra, diváci spievali spoločne s muzikantmi počas ich vystúpení a odmeňovali ich dlhým potleskom. Po ukončení prezentácie na pódiu sa hralo, spievalo aj tancovalo dlho do noci v celom priestore kultúrneho domu.
Veríme, že chvíle strávené na tomto podujatí priniesli nezabudnuteľný zážitok návštevníkom a potešili nejedno srdce, pretože ľudia, ktorí majú radi ľudové piesne umocnené hrou na heligónku si ich vždy radi vypočujú.
Srdečná vďaka všetkým heligónkarom, prajeme im veľa takýchto krásnych vystúpení a veľa skvelých poslucháčov. Už dnes sa tešíme na ďalší ročník!

Výbor Únie žien v Sobotišti.utorok, 19. februára 2013

Memoriál Jána Kudriho - 10. ročník

Rodina Kudriová pozýva heligonkárov a priateľov heligonky na tradičné podujatie s názvom Memoriál Jána Kudriho na počesť manžela, otca a brata, významného heligonkára a spoluzakladateľa Klubu priateľov heligónky v Senici pána Jána Kudriho.
Stretnutie sa uskutoční v sobotu dňa 9.3.2013 v kultúrnom dome v Borskom Mikuláši so začiatkom o 14.00 hodine. 
V prípade záujmu hráča je potrebné zaslať v čo najkratšom čase (najneskôr do 1.3.2013) vyplnenú návratku organizátorom.
Kontakt: Radovan Kudri 0918590671, 0902355535

piatok, 11. januára 2013

V novom roku.

Na poslednom stretnutí minulého roka sme sa dohodli, že dalšie spoločné klubové muzicírovania sa budú konať pravidelne, vždy každú prvú sobotu v mesiaci. Pre nový rok sú zatiaľ známe aj termíny pre niektoré tradičné miestne verejné prehliadky heligonkárov v Sobotišti 13.4.2013 a na Myjave 20.4.2013.   

pondelok, 10. decembra 2012

hrajte ...


- je názov v poradí už tretieho CD albumu, ktorého nahrávanie dokončila v mesiaci november v hudobnom štúdiu Exponent Hlohovec Senická heligónka. Pavol Grimm, Elígius Štepanovský, Tatiana Závodská a Branislav Grimm pripravili pre fanúšikov heligónky 18 nových piesní v rytme valčíka a polky. Verejnosti nový nosič predstavia na slávnostnom krste 21.decembra o 17,00 v MsDK Senica.

nedeľa, 9. decembra 2012

Senická heligónka v silvestrovskom programe TV Šláger

18.novembra na základe pozvania československej ľudovej televízie TV Šláger Senická heligónka v zložení Mgr. Pavol Grimm, Elígius Štepanovský a Mgr. Branislav Grimm absolvovala v moravskej dedinke Zaječí, v nádhernom prostredí vinohradov vo vinárni Kláštorná, nahrávanie silvestrovského programu. 
Senická heligónka, Otto Weitter a Andrea Fischer
Pri nahrávaní, v ktorom vystúpilo vyše 40 skupín rôznych hudobných žánrov, sa stretli so známymi umelcami a skupinami ako napr. Pavlom Vítekom, Ottom Weiterom s Andreou Ficherovou, Dušanom Grúňom, Anderom z Košíc, Dádou Patrasovou, Felixom Slováčkom, skupinami ako Senzus, PiňaKoláda, Rytmus, Progres, Amádeo, DH Mistřiňanka i obľúbenou záhoráckou skupinou Duo Yamaha.
v štúdiu EXPONENT
Umelecký vedúci P. Grimm poskytol pre TV Šláger aj minirozhovor, v ktorom zhodnotil úspešnú umelecko – koncertnú činnosť súboru za tento rok a načrtol pripravované aktivity na rok 2013. V samotnom programe Senická heligónka zahrala a zaspievala s veľkým úspechom piesne V záhradôčke pod oblôčkom a Si moja milá. Ich originálnu interpretáciu ocenili diváci spoločným spevom, neutíchajúcim potleskom i osobným poďakovaním majiteľa televíznej spoločnosti TV Šláger Karla Peterku. 

nedeľa, 26. augusta 2012

Hudba sa šírila Kunovom.V sobotu podvečer 18. augusta 2012 sa konal v Kunove už jedenásty ročník predhodového posedenia pri heligónke, ktoré zorganizovalo MsKS Senica v spolupráci s Klubom priateľov Kunova.

O program večera sa postarali už tradične svojou hrou členovia Klubu priateľov heligónky Senica.
Tento rok bol slávnostnejší ako inokedy, pretože uplynulo 560. rokov od prvej písomnej zmienky o Kunove. Sme radi, že máme možnosť spoznávať svoju históriu vďaka ľuďom, ktorí sa jej venovali takmer celý svoj život. Jedným z takých historikov bol aj náš rodák pán Vladimír Jamárik, na ktorého sme si pri tejto príležitosti s úctou spomenuli.
„ Naši heligónkari “, ako ich v Kunove nazývame, nám opäť pripravili nezabudnuteľné chvíle. Prilákali do Kunova svojich priaznivcov a hrou na heligónkach potešili nejedno srdce. Ľudia, ktorí majú radi ľudové piesne, umocnené hrou na heligónke si ich sem vždy prídu radi vypočuť. Stretnúť sa so svojimi priateľmi, známymi, zaspievať si a zaspomínať. Posedenie začalo vystúpením všetkých spoločne a potom pokračovalo individuálnou hrou jednotlivcov i zoskupení. Udivovali a zabávali nás svojou hrou a majstrovstvom. Vystúpenia sa zúčastnili nielen naši heligónkári, ale aj cezpoľní i zahraniční. My, ktorí sa týchto posedení zúčastňujeme takmer pravidelne, vidíme ako sa mnohí začínajúci z roka na rok zlepšujú. Tieto posedenia vždy sprevádza výborná atmosféra, pretože heligónkari sú jedna veselá partia, ktorá svoju radosť z hry, prenáša aj na všetkých prítomných. Nie je to o povinnosti, ale láske k heligónke a tiež k ľuďom, ktorým túto hru a radosť sprostredkovávajú. Hudba sa šírila Kunovom do noci a pokračovala aj po ukončení vďaka Tiborovi Kutálkovi a Tomášovi Šebestovi až do rána. Domov sme si niesli veľa pekných zážitkov. Ak sa niekde človek dobre cíti, vždy sa na to miesto rád vracia. My by sme si želali, aby sa všetci radi vracali i k nám do Kunova a už teraz sa na tieto stretnutia vopred tešíme.
Všetkým heligónkarom srdečne ďakujeme a prajeme im veľa pekných vystúpení a veľa vďačných poslucháčov. 

Tatiana Blažková
piatok, 25. mája 2012

Posedenie pri heligónke v Sobotišti.Základná organizácia Únie žien v Sobotišti v spolupráci s folklórnou skupinou pripravila dňa 19. mája 2012 v priestoroch kultúrneho domu veľmi príjemné posedenie pri heligónke. Oslovili sme členov Klubu priateľov heligónky Senica aby svojim spevom a majstrovstvom v hre na heligónku oživili krásne ľudové piesne a potešili srdcia návštevníkov tohto podujatia. Naše pozvanie prijali pán Hlaváček Pavol, Jarábek Pavol, Kutálek Tibor, Michálek Ladislav, Otrísal Erik, Paracka Samuel, Pollák Dušan, Pullman Anton, Stašek Dominik, Zálešák Miroslav, Šebesta Tomáš, Šefčíková Martina, Žák Vladimír. 


V 5-hodinovom bloku sa postupne predstavili aj heligonkári z Prietrže, Hlbokého, Rudníka, Veľkých Bieroviec, Hornej Súče, Myjavy, Holíča, Dolných Bojanovíc, Vrboviec, Borského Mikuláša, Skalice a domáci začiatočníci.

Výborná nálada pokračovala ďalej aj po skončení prezentácie na pódiu.


Srdečne ďakujeme, že ste prišli medzi nás a tešíme sa na budúci rok!


Výbor Únie žien v Sobotišti